משפט, צדק וזיקנה | ישראל דורון

9 . הפגישה העצובה בין הזיקנה למשפט פתח דבר כשאנו מדברים על זיקנה או על תהליך ההזדקנות, ישנם לא מעט הקשרים כמעט מידיים שעולים בדעתנו: מצב גופני, מצב קוגניטיבי, בריאות וחולי, יציאה ניסיון — לגמלאות וביטוח סיעודי, דיור מוגן ושירותים קהילתיים ומוסדיים וגם חיים, תבונה וחכמה ועוד כהנה וכהנה. נדמה שאיננו חושבים על הקשר בין זיקנה לבין משפט, חוק וצדק. אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת במציאות הדמוגרפית בעולם ובישראל: תו גידול וגיוון בצרכים המיוחדים לציבור הזה ִ גידול ניכר במספר הזקנים מביא א באוכלוסייה, ובד בבד חלות כל העת התפתחויות בתחום המשפט; אנו קוראים ושומעים על תפיסות רעיוניות חדשות הנובעות מהעלייה בתוחלת החיים, למשל, ועל שאלות של אתיקה ומוסר הנוגעות למעמדם של הזקנים, לכבודם ולזכויותיהם. אשל שמחה להוציא לאור את המהדורה השנייה לספרו של ד"ר ישראל דורון "משפט, צדק וזיקנה". הספר נוגע בממשק שבין משפט לזיקנה ומעלה סוגיות עקרוניות מרכזיות ובעלות חשיבות רבה בחייהם של הזקנים. זהו תחום חדש בהשוואה לתחומים אחרים שחקר הזיקנה והגרונטולוגיה עוסקים בהם, אך מספר הפרסומים הדנים בשאלות אלה באירופה, בצפון אמריקה ובמדינות אחרות עולה בהתמדה. הקריאה בספר מגלה נקודות מפגש רבות, מקצתן מפתיעות, של הזיקנה והמשפט. לדאבוננו, המפגשים הללו אינם תמיד חיוביים. הם מלמדים שלמקבלי אולי יותר — ההחלטות ולמחוקק מצפה עוד עשייה רבה בעידן שהזיקנה זקוקה לעצות משפטיות נבונות ולהכרעות המעוגנות בחוק. אנו למדים — מאי פעם מהספר כי מנגנוני המשפט הכלליים, שהיו מיועדים לכלל האוכלוסייה ואף לקבוצות החלשות בה, אינם מספקים תשובות הולמות ויעילות לצרכים המשתנים של הזקנים. "תפקידו של המשפט הוא לאפשר לזקנים להגשים את רצונותיהם", 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==