משפט, צדק וזיקנה | ישראל דורון

אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל נוסדה על־ידי ג'וינט־מלב"ן ונתמכת על־ידי ממשלת ישראל www.ashelnet.org.il הדפסה: דפוס אחוה, ירושלים | עיצוב עטיפה: נעמי מורג כיצד החוק מה הקשר בין משפט, צדק וזיקנה? בישראל מתייחס לאוכלוסייה הזקנה? האם האוכלוסייה המבוגרת בישראל זוכה לזכויות ולמעמד או האם היא מופלית לרעה וסובלת מהדרה והשתקה? האם ניתן לזהות מאפיינים כלליים המצויים בחוקים המסדירים את מעמדם החוקי של הזקנים? ספר זה בא לתת מענה לשאלות אלה, ולתאר בפני קוראיו את יחסי הגומלין שבין החקיקה ובין קבוצת הזקנים בחברה הישראלית. בספר נסקרות סוגיות מרכזיות בתחום זכויות הזקנים במשפט הישראלי: מינוי אפוטרופוס, ענישה של מתעללים ומזניחים, הסדרה של מסגרות מוסדיות, זכויות ומעמד בני משפחה, כלי תכנון ומניעה לקראת זיקנה, וחוק האזרחים הותיקים. התמונה המצטיירת היא כי החוק בישראל עדיין מתייחס לזקנים בצורה פטרנליסטית וגילנית ) ומתעלם מהשינויים הדמוגרפיים הדרמטיים שהתחוללו ageism ( בחברה הישראלית. מסקנות הניתוח המשפטי המקיף המתואר בספר קוראות לשינוי מהותי ביחס המשפטי לזקנים: על המשפט לאמץ גישה המכבדת את האוטונומיה והחירות של הזקנים ולפעול להעצים את הידע והמודעות של הציבור הזה לזכויותיו החוקיות. לא פחות חשוב מכך הצורך לתת מקום לקולם של הזקנים ולזווית מבטם הייחודית בכל הנוגע לעיצוב העתידי של זכויותיהם החוקיות. , הוא דוקטור למשפטים, מרצה בפקולטה ישראל (איסי) דורון למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, ויו"ר עמותת המשפט בשירות הזיקנה. ד"ר דורון מתמחה בתחום זכויות הזקנים ובתחום מדיניות חברתית בזיקנה, והינו חתן פרס זוסמן לשנת 7002 למצוינות בתחום השירותים החברתיים בישראל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==