משפט, צדק וזיקנה | ישראל דורון

233 . מקורות מקורות .9.2.1997 , הארץ אונגר, י' (7991). ינואר השחור של הגמלאים. סקר התעללות והזנחה של איזיקוביץ, צ', וינטרשטיין, ט' ולבנשטיין, א' (4002). . חיפה: אוניברסיטת חיפה. זקנים בישראל . התעללות בזקנים: התערבות ומניעה אינס–קניג, א', אלון, ש' ובן דוד, (7002). ירושלים: אשל. כוונת עובדים סוציאליים המטפלים בזקנים להפעיל התערבות אלון, ש' (4002). . חיבור לשם קבלת תואר חוקית או טיפולית במקרי התעללות בזקנים "דוקטור", אוניברסיטת חיפה, חיפה. .15-8 ,18 רפואה ומשפט, אליאס, א' (8991). הסכמה מדעת של החולה הקשיש. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-2691 אנגלרד, י' (5991). (מהדורה שנייה). ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש סאקר. ניב הגימלאי — ירחון הסתדרות הגימלאים ארד, נ' (0991). השדולה בכנסת. .4 , בישראל, 49 .9 ,26.3.2003 , מעריב . אשכנזי, א' (3002). נטשו את אמם הקשישה בנתב"ג חובה משפטית — בורו, מ' (0002). דרכי דיווח על הזנחה ואלימות כלפי קשישים .30-29 , מכתב לחבר, 26(4-3) ואתית. אשפוז–בית בנטור, נ', קינג, י', ברודסקי, ג', מועלם, א' וגינדין, י' (8991). . ירושלים: ברוקדייל. במערכת הבריאות בישראל .7.7.1996 , הארץ בן–ורד, ע' ופורת, ל' (6991). הנחה שרירותית בתיאטרונים. , ניב הגימלאי, 061 בן ישראל, ג' (6991). הכנסת כמנוף לקידום זכויות הגמלאים. .11 233

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==