משפט, צדק וזיקנה | ישראל דורון

סיכום . 228 סיכום לקראת מפגש שונה של זיקנה ומשפט כברת דרך ארוכה נעשתה עד לשלב זה. בפרק המבוא הצגנו את חשיבות הקשר את עובדת היותו, פעמים רבות, — בין הזיקנה ובין המשפט, ובפרק הראשון נסתר וחבוי מן העין; בפרק השני הצגנו מודל רב–ממדי המתאר את ההקשרים המגוונים של המפגשים בין המשפט לזיקנה. בפרקים האחרים של הספר הבאנו דוגמאות לנושאים שונים הקשורים בזיקנה שהחוק הישראלי עוסק בהם, על פי מעגלי ההתייחסות שהוצגו במודל הרב–ממדי בפרק השני. במקום שאנו עומדים בו, התקווה היא שלקוראים ברורה חשיבותו הרבה של המשפט בחייהם של הזקנים בישראל. המשפט ממלא תפקיד רב פנים בעיצוב הזדקנותה של החברה הישראלית. כפי שעלה שוב ושוב בפרקים השונים, יש במשפט הרבה מעבר לבבואה של יחס החברה בישראל לזקניה או להיעדר כוחם הפוליטי של הזקנים. המשפט הוא כלי פעולה אקטיבי המעצב את גבולות הזיקנה; הוא בונה אותה באופן שמנציח את תדמיתה השלילית ויוצר חסמים בדרך ל"נרמול" הזיקנה ולאפשרות להזדקן בכבוד. לאן הולכים מכאן? מה לוקחים עמם הקוראים להמשך — השאלה הנשאלת היא דרכם? לזיקנתם? ומה מסוגלת מערכת החוק והמשפט בישראל ללמוד מהמתואר כאן? נושאים רבים למחשבה ולדיון הועלו בפרקים עצמם. עם זאת, כדי להבליט כמה עניינים המשותפים לכלל הדיונים שהוצגו בספר, אפשר לסכמם בשלושה נושאים חשובים. 228

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==