משפט, צדק וזיקנה | ישראל דורון

15 . הפגישה העצובה בין הזיקנה למשפט בפתח המהדורה השנייה חלפו להן פחות מארבע שנים, והמהדורה הראשונה נמכרה במלואה. בין שתי להוציא לאור הדפסה שנייה או לנצל את ההזדמנות לעדכן את הדברים — חלופות בחרתי בחלופה האחרונה. אמת נכון, ארבע שנים הן — ולהרחיב את היריעה תקופת זמן קצרה יחסית, ואי אפשר להצביע על שינוי מהותי שהתחולל בארץ בתקופה זו בתחום המשפט והזיקנה. היום אנחנו כבר יודעים שהניסיון של מפלגת מלאים הסתיים בכישלון. עם זאת, במשך השנים המעטות האלה היה הספר ִ הג לספר היסוד בתחום המשפט והזיקנה. הוא משמש בהוראת התחום, והוא נקודת מוצא למקורות מידע ולתפיסות יסוד בסוגיות רבות לכל העוסקים בתחום. לפיכך, מן הראוי שנעשה כן. — אם ניתנת לנו ההזדמנות לשפר ולעדכן את השינויים המרכזיים שנעשו במהדורה זו אפשר לחלק לשניים: השינוי הראשון הוא עדכון של המידע לאור תיקוני חקיקה והתפתחויות משפטיות בתחום. תיקונים ועדכונים אלה פזורים בכל רחבי הספר ומבטאים את השינויים שהתחוללו בחקיקה ובפסיקה מאז נכתבה המהדורה הראשונה. השינוי השני, החשוב יותר, נוגע לכמה תוספות מהותיות במהדורה זו. מדובר בשני פרקים חדשים, הפרק השמיני והפרק התשיעי, העוסקים בסוגיות של נהגים זקנים ושל זקנים עם מוגבלות. מדובר בסוגיות המייצגות היבטים מרכזיים בהבניה המשפטית של הזיקנה בישראל. כמו כן הוספו, בתוך פרקים שהיו במהדורה הראשונה, חלקים מהותיים הנוגעים למושג "גילנות" (בפרק המבוא) ולממצאי מחקר העסק ברמת הידע של ישראלים על זכויותיהם בזיקנה (בפרק השני של הספר). כמובן, גם רשימת המקורות עודכנה בהתאמה. אני מקווה כי גם מהדורה זו תזכה להצלחה שזכתה לה המהדורה הראשונה, וכי אזכה להוסיף להרחיב ולעדכן גם את המהדורות הבאות. זו הזדמנות לשוב ולהודות לכל מי שסייעו בהוצאה לאור של מהדורה שנייה זו, ובייחוד לאלה 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==