משפט, צדק וזיקנה | ישראל דורון

143 . כשהחוק מנסה לתכנן את הזיקנה פרק שישי כשהחוק מנסה לתכנן את הזיקנה 1 הקדמה השימוש בכלי תכנון משפטיים לקראת הזיקנה — בפרק זה נתמקד בממד המניעה ובמהלכה. כפי שתואר בפרק השני, עם הצגת המודל הרב–ממדי, מערכת המשפט אינה מסתפקת בהגנה על הזקנים או בתמיכה באלה המטפלים בהם; היא מתמקדת ביצירת כלים משפטיים המאפשרים לזקנים לעצב את חייהם בכוחות עצמם ולשלוט בקבלת החלטות גם כאשר יכולתם הפיזית והמנטלית מידרדרת. הדיון בממד המניעה והתכנון בפרק זה מחולק לארבעה חלקים: בחלק הראשון תוצג התשתית החברתית והרעיונית של ממד התכנון והמניעה בזיקנה; בחלק השני בחלק השלישי יוצגו תוצאות מחקר, שנערך יוצגו כלי המניעה והתכנון השונים; בישראל בשנת 3002, בקשר להיכרות עם כלי תכנון ומניעה משפטיים בקרב זקנים בישראל ולמידת השימוש בהם; בחלק הרביעי יידונו ההשלכות של ממצאי המחקר הזה על כיווני מחקר ופיתוח מדיניות בעתיד. א. התפתחות כלי המניעה המשפטיים בזיקנה 1. משפט מונע ) הוא מושג שדיון של ממש בו החל בשנות ה–06 preventive law "משפט מונע" ( 1 פרק זה מבוסס על המאמר: דורון, י' וגל, ע' (3002). משפט מניעה וזיקנה: כלי תכנון משפטיים , 724-844. המחבר מודה למערכת "המשפט" ולד"ר גל על הרשות המשפט, ט' בזיקנה. להשתמש במאמר בספר. 143

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==