משפט, צדק וזיקנה | ישראל דורון

11 . הפגישה העצובה בין הזיקנה למשפט הקדמה מפגש ראשון ספר זה נולד בעקבות מפגש מקרי ביני ובין תחום המשפט והזיקנה. בשנת 3991 יצאתי לארצות הברית במסגרת מלגה מטעם הקרן החדשה לישראל, ללימודים לתואר שני בתחום זכויות האזרח במשפטים, ונשלחתי להתמחות בארגון לזכויות זקנים. עד לאותה עת כלל לא שמעתי על תחום משפטי הידוע בשם "זיקנה ומשפט", ובזכות אותו מפגש קצר ונפלא, התגבשה אצלי ההחלטה להתמחות בתחום חדשני זה ולכתוב ספר בנושא. מאז אותו מפגש ראשון זכיתי לעסוק בתחום הזיקנה והמשפט בהקשרים רבים. בהיותי עורך דין פרטי הזדמן לי לייצג זקנים ובני משפחותיהם, ובהיותי דוקטורנט חקרתי את תחום האפוטרופסות על זקנים בקנדה. היום אני חוקר ומרצה בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה, ואני עוסק בהוראה ובמחקר של תחום הזיקנה והמשפט. ספר זה הוא סיכום חלקי של עבודתי עד היום. תחום מתבקש לנוכח המציאות — תחום הזיקנה והמשפט הוא תחום מתפתח הדמוגרפית המשתנה וההתפתחות הדינמית של המשפט. הצורך בשיתוף פעולה בין התחומים, במחקר ובהיכרות הדדית של שני התחומים זכה להכרה בצפון אמריקה, והוא זוכה בהדרגה להכרה במדינות רבות באירופה, באסיה ובדרום אמריקה. ההכרה בתחום המשפט והזיקנה מתקדמת אט–אט גם בישראל, והמודעות לנושא כולם — עולה. ארגונים חוץ–ממשלתיים, עורכי דין, גופים מקצועיים ומשפטיים מגלים כי למשפט רלוונטיות גדולה לעולמם של הזקנים. העת הבשילה אפוא לכך שמודעות זו תבוא לידי ביטוי גם בספר הסוקר, ולו חלקית, את התחום החדש והמרתק הזה. 11

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==