Next Page  7 / 8 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 8 Previous Page
Page Background

צריכת קלוריות

חסרונות

4 קמ"ש – 501

7 קמ"ש – 002

9 קמ"ש – 073

אין חסרונות

ק

תרגול אידאלי למתחילים ולמתקדמים

ק

סיכויי חבלה נמוכים

ק

קלה – 021

מתונה – 002

נמרצת - 003

לא מומלצת למתחילים

ק

שיעור חבלה גבוה ברגלים

ק

ייתכנו חבלות חמורות במאמץ

ק

מחיבת נעלים מתאימות

ק

מחיבת רצפה מתאימה

ק

8 קמ"ש - 023

9 קמ"ש – 053

21 קמ"ש – 034

61קמ"ש – 055

מאמץ רב מדי למתחילים

ק

מאמצת את הפרקים והשרירים

ק

יש להקדים לכך תוכנית הליכה

ק

לא רצוי להתחיל בגיל מבוגר מאוד

ק

8 קמ"ש – 031

61קמ"ש – 002

91 קמ"ש – 023

הציוד יקר

ק

תיתכן חבלה רצינית

ק

רכיבה נייחת בבית עלולה לשעמם

ק

52 מ' לדקה – 081

04 מ' לדקה – 062

05 מ' לדקה – 572

מחיבות גישה נוחה לבריכה או לים

ק

יש אנשים החוששים מהמים

ק

רצוי להגן על העינים והאוזניים

ק

קלה – 002

נמרצת - 024

הציוד ההתחלתי יקר

ק

תחזוקת הציוד יקרה

ק

הגישה למים ולציוד לא תמיד נגישה או נוחה

ק