Next Page  2 / 8 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 8 Previous Page
Page Background

?

למה כדאי להתעמל

בשנים האחרונות ניתן לראות יותר ויותר “מבוגרים”

הולכים נמרצות כל בוקר סביב שכונתם, משתתפים

בשעורי כושר או שוחים בבריכה או בים.

כבר ביוון העתיקה טען היפוקרטס שהסוד לבריאות

טובה טמון בניהול אורח חיים בריא, הכולל פעילות

גופנית סדירה.

כיום עולה בהתמדה מספר המבוגרים חדורי המודעות

לבריאותם המבינים עד כמה חשובה הפעלת כל

מערכות הגוף באמצעות מגוון

פעילויות גופניות סדירות.