פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

68 מדריך והנחיות תעסוקה 9 9 . העברת בעלי חיים מפינת החי למקום פעילות 9.1 9 . יש להכין את השטח הטיפולי או את המקום שבו תתקיים פעילות המטופלים עם בעלי החיים בהתאם לסוג בעל החיים ובהתאם להוראות הבטיחות בחוזר שהוזכר לעיל. 9.2 9 . העברת בעלי החייםתיעשה בכלובים המותאמים להעברה, בהתאם לסוג בעל החיים ולהוראות הבטיחות. 9.3 9 . המרכז אחראי להעברה סדירה של בעל החיים. 9.4 9 . כללי ההתנהגות של המטופלים עם בעלי החיים מחוץ לפינת החי הם אותם כללים שנקבעו לפינת החי. 9.5 9 . המרכז אחראי להדרכת המטפל המפעיל את המטופלים בכל הקשור לכללים ולהוראות הבטיחות. 9.6 9 . יש להימנע מהוצאת בעל חיים מפינת החי לשהות של למעלה מיום אחד. אם בעל החיים מועבר בכלוב הגידול הרגיל שלו, אפשר להחזיקו בשטח טיפולי או במקום הפעילות, בהתאם לצורך, גם לתקופה של יותר מיום אחד. זאת, באישור רופא המחלקה בו מתקיימת הפעילות. 9.7 9 . יש לוודא שיהיו לבעל החיים מזון ומים גם במקום הפעילות. 9.8 9 . יש לוודא שתנאי האחזקה במקום הפעילות לא יהיו תנאי עקה ומצוקה לבעל החיים. התנאים צריכים להיות בהתאם לכתוב בחוברת ההנחיות שהוזכרה לעיל. 10 1 0 החזקת בעלי החיים בזמן שבתות וחגים 10.1 1 0 הטיפול בבעלי החיים בפינת החי ובבעלי החיים שאינם בפינת החי בזמן שבתות וחגים ייעשה בהתאם לכללי האחזקה והוראות הבטיחות במהלך השנה. 10.2 1 0 המרכז אחראי לאחזקת בעלי החיים ולטיפול הנאות בהם גם בחופשות. * החוברת "מדריך להקמה, אחזקה וטיפול בבעלי חיים בפינות חי ובמוסדות חינוך" ניתנת לרכישה באמצעות החווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה בירושלים. מטבח ב"קבוצת המטבח" מתרגל המטופל מיומנויות אשר ביצע בעבר. אלה הן מיומנויות בעלות משמעות תפקודית ורגשית עבורו. בקבוצת המטבח ניתן לתרגל מגוון רחב של מיומנויות: מוטוריות, קוגניטיביות, חברתיות, רגשיות, ומיומנויות פנאי. ניתן להתרשם מההדגשים המופיעים בטופס ההפניה לקבוצת מטבח על ידי מרפאה בעיסוק (טופס נספח 1 .)x ' שבעמ קווים מנחים • יש לשמור על היגיינה אישית של הידיים לפני ההשתתפות בקבוצה. • יש להיות מודעים למחלות בגיל המבוגר כגון סוכרת המגבילות אכילה של מזונות מסוימים. • יש להימנע מלשתף מטופלים עם בעיות בליעה. • מומלץ לשתף בקבוצה עד שישה מטופלים. • מומלץ להיעזר בכלים מיוחדים שייקלו על המטופלים המשתתפים להיות פעילים (נספח 2). • יש להקפיד על כללי בטיחות בשימוש בכלים חדים ואביזרי חימום שונים. • על המדריכה להתכונן לפני ההפעלה: ‐‐ לבחור את המטופלים המתאימים בהתאם למטרת הקבוצה. ‐‐ לחלק את התפקידים בהתאם לרצונות וליכולות המשתתפים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==