פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

47 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות/ טכניקה הגדרה העלאת זיכרונות Remini­ scence ) הינה פעילות שזכתה למגוון Reminiscence( " (4991), "העלאת זיכרונות Haynes S.R.- ו Namazi K.H. על פי הגדרות משמעותיות, ביניהן: סקירת חיים, היסטוריה שבעל-פה, היסטוריית חיים, זיכרון אוטוביוגרפי, טיפול באמצעות העלאת זיכרונות, חקירה של זיכרונות עבר, סיפור על חוויות מהעבר או ההרגל המתייחס לניסיון העבר. כל אלה, במטרה לעודד השתתפות בפעילויות חברתיות ולעורר עניין בחיי יום-יום. בקרב אוכלוסייה מבוגרת נמצא, שהעלאת זיכרונות קשורה לשיפור מצב הרוח, לחיזוק הביטחון העצמי, לשיפור המודעות העצמית, לחיזוק הזהות העצמית, ליצרנות, לירידה במידת הדיכאון, לתקשורת תומכת, לספונטניות ולצחוק. מטרה נוספת היא, להביא לכך שהצוות המטפל במחלקות האשפוז יזכה להכיר את המטופל ויהיה בעל הבנה מעמיקה יותר על אודותיו. מחקרים רבים על מטופלים בעלי יכולת קוגניטיבית שמורה, אשר מסוגלים לזכור ולשתף מזיכרונותיהם, הראו תוצאות חיוביות כתוצאה משימוש בטכניקה זו. יש הטוענים כיום, שגם מטופלים בעלי ירידה קוגניטיבית יכולים ליהנות מהעלאת זיכרונות - באמצעות שימוש בחפצים מהעבר המסייעים להם לזכור. חפצים אלו מגרים את החושים השונים באמצעות חוש הראייה, חוש המגע וחוש הטעם והריח. :)1994( .Namazi & Haynes קווים מנחים על פי 11. יש לבחור נושאים בעלי חשיבות לרוב חברי הקבוצה - כאלה אשר יעוררו דיון משותף. 22. יש לבדוק ולברר עם כל מטופל מהם הרגליו ותחומי העניין שלו. 33. יש לבדוק האם קיים אצל המטופל ליקוי באחד מחמשת חושיו, העלול להגביל אותו בזמן הפעילות. 44. חשוב שמנחת הקבוצה תהיה בעלת ניסיון בעבודה עם מטופלים הלוקים בירידה קוגניטיבית. 55. במידה שהמנחה מחליטה להשתמש באביזרים שונים במהלך הפעילות, עליה לוודא שהמשתתפים מזהים אביזרים אלה באופן חד-משמעי וכי אין הם מהווים איום כלשהו כלפיהם. עזרים יכולים להיות מגוונים: חפצים ישנים, קטעי עיתונות, תמונות של חפצים, תמונות של אנשים העובדים בעבודות שונות. כמו כן, ניתן להשתמש בהקלטות של צלילים ורעשים רלוונטיים. מומלץ להכין כרטיסיות עם שאלות מנחות, כדי לסייע בקידום הקבוצה. 66. יש לשקול אם לשלב מטופלים בעלי רמות קוגניטיביות שונות: מצד אחד, מטופלים בעלי ירידה משמעותית עלולים להאט, לעצבן ולתסכל מטופלים אחרים בעלי ירידה קוגניטיבית קלה - ובכך לעודד התנהגות לא רצויה מצד חברי הקבוצה ולהביא אף לפירוקה. מצד שני, מטופלים בעלי ירידה קוגניטיבית קלה יכולים לשמש דוגמה ולרומם את הקבוצה באמצעות שיתוף פעולה והעלאת אסוציאציות וזיכרונות משלהם. 77. על מנחת הקבוצה להכיר היטב את המשתתפים בכדי לזהות את צורכיהם ולהגיב בזמן להתרחשויות העולות תוך כדי פעילות. 88. במידה שקיים חוסר שקט בקבוצה - על מנחת הקבוצה למצוא דרך להרגיע אותה. מספר משתתפים: מומלץ על לא יותר מחמישה משתתפים. זמן פעילות: כ-54 דקות. רמת השתתפות: 3 ומעלה. יצירה "יצירה" היא מלאכה המערבת שימוש בחומרים שונים ויש בה הנאה תוך כדי תהליך העבודה, אשר בסופו מתקבל מוצר מוגמר. תהליך היצירה מאפשר הבעה רגשית והעלאה של תכנים לא מודעים. היצירה מהווה גשר בין עולם לא מודע זה לבין העולם בו האדם חי. תהליך היצירה יכול להתקיים באופן פרטני או קבוצתי, בהתאם למטרה המוגדרת. במטרה לעודד את המשתתפים, יש להציג את העבודות בגמר הפעילות. במידת האפשר, יש אף להניחן במקום בולט במחלקה. לתהליך העבודה בקבוצת יצירה יש שלושה שלבים עיקריים: הראשון - התכנסות ומתן הסבר על הפעילות ועל הטכניקות המיושמות. השני - ביצוע הפעילות; והשלישי - סיום, סיכום והצגת העבודות. דוגמאות ליצירה: ציור, פיסול, גזירה והדבקה, מריחה, אוריגמי, הדבק (קולאז'), השחלה ויצירת מחרוזות ושרשראות, הדבקה של עיסת נייר על עזרים שונים כגון בלון או צלחת וכן הלאה. חשוב לציין, שלעתים על המדריכה לסייע במהלך הפעילות ואף לסיים את המוצר בהתאם לרצונותיו של המשתתף. במקרה כזה, חשוב גם לשמור על אופי העבודה, כך שתישאר במסגרת יכולותיו וקווי המתאר שהגדיר המשתתף. מספר משתתפים: בין חמישה לחמישה-עשר משתתפים. זמן פעילות כולל: 02 דקות עד שעה וחצי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==