פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

42 מדריך והנחיות תעסוקה קווים מנחים לעבודה משותפת בין מרפאות בעיסוק לבין מדריכות תעסוקה • הדרכה אחת לחודש למדריכת התעסוקה על ידי אחראית הריפוי בעיסוק. ‐‐ הדרכה פרטנית. ‐‐ הדרכה קבוצתית למדריכות התעסוקה העובדות כצוות. • במהלך ההדרכה יוצגו: ‐‐ מאפייני המטופלים איתם באה המדריכה במגע. ‐‐ ידע רלוונטי לתחום עיסוקה של המדריכה. מומלץ לשתף אנשי מקצוע שונים מתחומי הסיעוד, הפיזיותרפיה, וכדומה. ‐‐ הגדרת קווים מנחים להפעלות מוטריות, קוגניטיביות ופנאי למטופלים ברמות השתתפות שונות. ‐‐ הכנה של קבוצות נושא, הטכניקות הנדרשות, והתאמתן לאוכלוסייה הרלוונטית. ‐‐ הנחיות להפעלה מוטורית. • ישיבות צוות רב-מקצועיות: ‐‐ בכל מסגרת יש להתאים את מידת השתתפותן של המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה לרמת הציפיות המתאימה לאופי האוכלוסייה והצוות המטפל. מומלץ שבמחלקות סיעודיות בהן עובדות הן מרפאה בעיסוק והן מדריכת תעסוקה - ישתתפו שתיהן. ‐‐ BADL- המרפאה בעיסוק תתמקד בסיכום הערכה סנסו-מוטורית, קוגנטיבית ומידת התפקוד ברמת ה , בהתאם לרמת השתתפותו של המטופל. IADL- וה ‐‐ מדריכת התעסוקה תתמקד בתיאור מידת השתתפותו של המטופל בפעילויות שונות במחלקה במהלך התקופה, כפי שהוגדרה בטבלה המופיעה בעמ' 02. קווים מנחים להכנה לקראת פעילות בשיח המקצועי שבין המרפאה בעיסוק לבין מדריכת התעסוקה, על המדריכה: • להכיר תנועות רלוונטיות ובטוחות ליישום בקבוצות תנועה ומוזיקה. • להכיר את הנושאים השונים אותם היא מתכוונת להציג בפני המשתתפים. • להכין את כל החומרים והעזרים בהם היא רוצה להשתמש במהלך הפעילות. • להכיר טכניקות שונות להפעלה, ודרכים לשלב ולדרג אותן בהתאם ליכולת האוכלוסייה. • להכיר את כל המטופלים לפני הפעילות, ולהתאים את רמת הפעילות ליכולת ההשתתפות שלהם. • לעודד ולהדגיש את הצלחת המשתתפים במהלך הפעילות, על כל שלביה. • במידת האפשר, להתעניין בקרב הדיירים ולזהות נושאים רלוונטיים אשר עשויים לעניין אותם. • לאתר בקבוצה את אותם דיירים דומיננטיים אשר יסחפו את הקבוצה לפעילות. • להשתמש במוזיקה או בכלים מוסיקליים; לשמור על עוצמת צליל כזאת שתהיה גבוהה מספיק עבור כלל המשתתפים, ותאפשר האזנה מצד אחד, ומצד שני לא תהיה מחרישת אוזניים עבור יתר המחלקה. • לשלוט על טון הדיבור שלה, תוך הקפדה שדבריה מובנים על ידי כל המשתתפים. לא להתאמץ יתר על המידה - על מנת לשמור על מיתרי הקול. • לדעת לשלב בפעילויות השונות מיומנויות קוגניטיביות בהתאם לרמת ההשתתפות של המטופל. ביניהן, ניתן להתייחס - לזיכרון, לדמיון מודרך, לחשבון, לחידונים למיניהם, למשחקי מילים, לפתרון בעיות ולקבלת החלטות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==