פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

36 מדריך והנחיות תעסוקה • שמירה על אווירה נעימה לכל אורך הפעילות והפחתת חרדות ומתח בקרב המשתתפים חיוניים לאורך כל הפעילות. עם סיום הפעילות - אין לעזוב מיד! כפי שהגעת לפעילות מבעוד מועד - כך, אל תמהרי גם לעזוב! הדבר מאפשר, במידת מה, שחרור ופריקת יצרים; וכן, דו-שיח בין המשתתפים לבין המדריכה ובינם לבין עצמם. רמת השתתפות רציונל לקביעת רמת השתתפות קביעת רמת ההשתתפות הינה חשובה לשם קביעה מדויקת ומדידה מדויקת של מידת יכולתו של המשתתף , יוצרת מהימנות הערכה Allen C. ,(1990) להשתתף בפעילות קבוצתית או פרטנית. קביעת רמת ההשתפות על פי בין מדריכות תעסוקה שונות, מהימנות הערכה חוזרת על ידי אותו מדריכה, ומאפשרת דיון מול המרפאה בעיסוק האחראית. קביעה מדויקת זו יכולה לעזור בקביעת מטרות להפעלה ועידוד השתתפות, וכן בזיהוי גורמים וסיבות לאי השתתפות בפעילות. יתרון נוסף לקביעת רמת השתתפות, הוא היכולת להשוות בין מחלקות אשפוז בעלות אופי זהה, לזהות מגמות בהתנהלות מחלקה ובכך לייעל את פעילות מדריכה התעסוקה בה, תוך כדי בקרה מתמדת וקביעת סטנדרטים אחידים. רציונל לקביעת רמת השתתפות בגרף גרף המציג את רמת ההשתתפות של המשתתף על פני שנה קלנדרית מאפשר זיהוי מגמות במידת השתתפותו בפעילות פרטנית וקבוצתית. מגמות אלו יכולות להציג את מידת התקדמותו של המשתתף, להצביע על ירידה תפקודית, ולשקף למחלקה באופן אובייקטיבי את מצבו של המשתתף. רמת השתתפות (בגרף) ומותאם למדריכות תעסוקה) C.K. Allen (1990) (מבוסס על רמות תפקוד של רמה 1 2 3 4 5 הגדרה פעולות תנוחתיות פעולות ידניות פעולות מכוונות למטרה פעולות חקירה יזומות פעולות מתוכננות ומבוקרות מקור גירוי מגיב לגירויים פיזיים מבחוץ: כאב או מגע מודע לסביבה באופן חלקי (רק במסגרת הגוף שלו). מגיב לגירויים פיזיים מבחוץ: מפעיל חפצים עקב גירוי תחושתי. קולט גירוי אחד בלבד. קיימת תגובה מעטה כלפי הסביבה. מגיב לתקשורת מילולית וחזותית בת מספר שלבים (תוך דרבון). מגיב לגירויים המעוררים חקירה. מגיב לגירויים מופשטים (הן מהסביבה והן מיכולת דמיון מפותח).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==