פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

29 מדריך והנחיות תעסוקה הנחיות טיפול במטופלים בהם בודדו חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה: Carbapenem Resistant ,(VRE) Enterococci Vancomycin Resistant חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה כגון ועוד, עלולים להימצא במערכות גוף שונות: במערכת השתן, Klebsiella Pneumoniae ,Enterobacteriaceae (CRE) במערכת הנשימה, במערכת העיכול, בעור, בפצעים וכולי. דרך ההעברה העיקרית של החיידקים היא באמצעות מגע של הצוות המטפל. הימצאותם של החיידקים בחולה אינה מסכנת את בריאות הצוות המטפל, ואף לא את בריאותם של המבקרים, בתנאי שהם בעלי מערכת חיסונית תקינה. אולם, העברה של חיידקים עמידים לחולים סיעודיים אחרים עלולה לגרום לזיהום הקשה לטיפול. על מנת למנוע העברה של חיידקים עמידים בין מטופלים, יש להקפיד על ההנחיות הבאות: 1 1 . הקפדה על היגיינת הידיים (חיטוי ו/או רחיצת הידיים) לפני ואחרי כל מגע עם חולה או ציוד. 2 2 . תדרוך החולה לגבי היגיינה אישית, כולל הקפדה על רחיצת הידיים במים ובסבון לפני אכילה ואחרי כל ביקור בשירותים. 3 3 . המטפל יקפיד על היגיינת ידיים בטרם כל טיפול, לפני לבישת כפפות ולאחר הסרתן. 4 4 . בזמן הטיפול האישי בחולה, יש ללבוש חלוק חד-פעמי ולהסירו בתום הטיפול (כשצדו הפנימי פונה כלפי חוץ) ולהשליכו לאשפה. יש להקפיד שבגדי המטפל לא יבואו במגע עם משטחים וחפצים העלולים להיות מזוהמים. 5 5 . יש להשתמש בכפפות חד-פעמיות, נקיות (אין צורך בסטריליות), בכל מגע עם החולה וחפציו. נוהל זה מבוסס בעיקרו על נוהל משרד הבריאות (סימוכין 70110880 מה-7002/8/02). יש לפנות לצוות הרב-מקצועי לקבלת הנחיות והבהרות נוספות. נוהל זה לא בא להחליף את הצורך בקריאת נוהלי משרד הבריאות. כמו כן, יש להתעדכן בשינויים ובהנחיות רלוונטיות. (מעודכן לתאריך: http://tasmc.org.il/epidemiology/infection_prevention : מידע נוסף ניתן למצוא באתר .)1/1/2010 הנחיות עבודה: 1 1 . יש לקבל מהאחות אחראית המחלקה המשמרת את רשימת המטופלים הנמצאים בבידוד. 2 2 . יש לוודא הימצאותם של שלטי "בידוד" על מיטת המטופל וגם על דלת הכניסה לחדרו. 3 3 . יש להקפיד על שימוש בכפפות בכל מגע עם המטופל וציודו. שימוש בכפפות מהווה הגנה למטפל אך לא מונע העברת זיהומים. לכן, חובה לרחוץ ידיים לפני ואחרי כל הפעלה. 4 4 . חובה להחליף כפפות בין מטופל למטופל. 5 5 . לפני תחילת ההפעלה עם המטופל יש להכין את הציוד הנדרש, על מנת למנוע התרוצצות מיותרת ונגיעה בציוד נקי בידיים מזוהמות. 6 6 . את הציוד שהיה בשימוש. D- בין מטופל למטופל,יש לנקות בכלור 7 7 . יש לתכנן את הפעילות ולקבץ דיירים בבידוד בתחילת יום עבודה או בסיומו. 8 8 . יש לפעול על פי ההנחיות בעת השימוש בבקבוק עם תמיסה של כלור לניקוי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==