פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

263 מדריך והנחיות תעסוקה מחלקה: ________________  מרפאה בעיסוק: ________________  מדריכת תעסוקה: ________________  תאריך: ________________ הפניית מטופלים לפעילות קבוצתית: מטבח / גינון / מודרך / קבוצתי שם מטרות משוב מוטורי תחושתי קוגניטיבי חברתי/פנאי רגשי □ □ שימוש ביד עזר. □ □ שיפור דיוק. □ □ גירוי חושים: מגע שטחי/עמוק/ טמפרטורה, ריח, טעם, שמיעה, ראייה. □ □ טווח קשב וריכוז. □ □ תכנון □ □ עידוד אינטראקציה חברתית. □ □ העלאת תחושת מסוגלות. □ □ שימוש בשתי ידיים. □ □ שיפור ויסות התנועה. □ □ תפיסה מרחבית. □ □ בקרה תוך כדי / אחרי משימה. □ □ עזרה הדדית ושיתוף. □ □ הגברת תחושת ערך עצמי. □ □ שיפור מוטוריקה גסה/עדינה. □ □ שיפור קואורדינציה. □ □ הבחנה טקטילית. □ □ זיכרון לטווח קצר/ ארוך. □ □ פתרון בעיות וקבלת החלטות. □ □ פיתוח תחום עניין. □ □ העלאת מוטיבציה. □ □ חיזוק כוח שריר. □ □ שיפור סיבולת. □ □ תיאום עין-יד. □ □ יזימה □ □ ואביזרי עזר: הערות שם מטרות משוב מוטורי תחושתי קוגניטיבי חברתי/פנאי רגשי □ □ שימוש ביד עזר. □ □ שיפור דיוק □ □ גירוי חושים: מגע שטחי/עמוק/ טמפרטורה, ריח, טעם, שמיעה, ראייה. □ □ טווח קשב וריכוז. □ □ תכנון □ □ עידוד אינטראקציה חברתית. □ □ העלאת תחושת מסוגלות. □ □ שימוש בשתי ידיים. □ □ שיפור ויסות התנועה. □ □ תפיסה מרחבית. □ □ בקרה תוך כדי / אחרי משימה. □ □ עזרה הדדית ושיתוף. □ □ הגברת תחושת ערך עצמי. □ □ שיפור מוטוריקה גסה/עדינה. □ □ שיפור קואורדינציה.. □ □ הבחנה טקטילית. □ □ זיכרון לטווח קצר/ ארוך. □ □ פתרון בעיות וקבלת החלטות. □ □ פיתוח תחום עניין. □ □ העלאת מוטיבציה. □ □ חיזוק כוח שריר. □ □ שיפור סיבולת □ □ תיאום עין-יד. □ □ יזימה □ □ ואביזרי עזר: הערות שם מטרות משוב מוטורי תחושתי קוגניטיבי חברתי/פנאי רגשי □ □ שימוש ביד עזר. □ □ שיפור דיוק. □ □ גירוי חושים: מגע שטחי/עמוק/ טמפרטורה, ריח, טעם, שמיעה, ראייה. □ □ טווח קשב וריכוז. □ □ תכנון □ □ עידוד אינטראקציה חברתית. □ □ העלאת תחושת מסוגלות. □ □ שימוש בשתי ידיים. □ □ שיפור ויסות התנועה. □ □ תפיסה מרחבית. □ □ בקרה תוך כדי / אחרי משימה. □ □ עזרה הדדית ושיתוף. □ □ הגברת תחושת ערך עצמי. □ □ שיפור מוטוריקה גסה/עדינה. □ □ שיפור קואורדינציה. □ □ הבחנה טקטילית. □ □ זיכרון לטווח קצר/ ארוך. □ □ פתרון בעיות וקבלת החלטות. □ □ פיתוח תחום עניין. □ □ העלאת מוטיבציה. □ □ חיזוק כוח שריר. □ □ שיפור סיבולת. □ □ תיאום עין-יד. □ □ יזימה □ □ ואביזרי עזר: הערות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==