פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

258 מדריך והנחיות תעסוקה נספח 1: תכנון קבוצות נושא פעילות קבוצתית תאריך: ____________ ____________________________________________________________ הנושא: _______________________ משך הפעילות: ___________ מספר משתתפים: ____________________________________________________ מטרה: _________________________________________________________ אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . ____________________________________________________________________________ 22 . ____________________________________________________________________________ 33 . ____________________________________________________________________________ 44 . ____________________________________________________________________________ 55 . ____________________________________________________________________________ 66 . ____________________________________________________________________________ __________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגנטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==