פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

256 מדריך והנחיות תעסוקה נספח 1: סיום התערבות תעסוקתית שם המטופל: ______________ בישיבת הצוות הרב-מקצועי הוחלט על הפסקת התערבות תעסוקתית עקב: ‰‰ מטופל בקומה / דמנציה עמוקה ומתמשכת. ‰‰ חוסר שיתוף פעולה. ‰‰ חוסר יזימה. ‰‰ ערנות לקויה. ‰‰ רמת השתתפות 1. ‰‰ הוחלט להפסיק את השתתפותו בפעילות של מדריכת תעסוקה עד לקבלת הטבה במצבו. ‰‰ לא צפויה הטבה עקב מצב מתמשך ומידרדר המבוסס על אבחנות רפואיות. עקב כך, מאושרת הפסקת התערבות ללא צורך לחדש אישור "הפסקת התערבות" כל חצי שנה. ___________________ ___________________ ___________________ ממונה מדריכת תעסוקה תאריך ___________________ ___________________ ___________________ ממונה מדריכת תעסוקה תאריך * יש לחדש חתימה אחת לחצי שנה במידה שאין שינוי במצבו לפני כן. המטופל יופנה מחדש בהתאם להחלטת ישיבת הצוות הרב-מקצועי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==