פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

24 מדריך והנחיות תעסוקה )COPD( Chronic Obstructive Pulmonary Disease מחלת ריאות חסימתית כרונית - הינה קבוצה של מחלות הכוללות חסימה בדרכי הנשימה, דלקת של הסימפונות, חולשה של שרירי הנשימה ושינויים מבניים בריאה. המחלה מאופיינת בקשיי נשימה, בשיעול, בכיח מרובה, בירידה במשקל ובעייפות כרונית. , הינו מושג המתאר שתי מחלות בדרכי הנשימה. הראשונה, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) ); ואילו השנייה, מתארת הגדלה ופגיעה בשקיקים Bronchi( , מתארת דלקת של דרכי האוויר Chronic Bronchitis ). בדרך כלל, תימצאנה שתי המחלות אצל המטופל. Alveoli( המרכיבים את הריאה : COPD דוגמאות למחלות שעלולות לגרום ל- • - בה הלב מתקשה Congestive Heart Failure (CHF) - היא תוצאה שניונית למחלת לב Pulmonary Edema לספק דם לגוף, וכתוצאה מכך מצטברים נוזלים בריאות • - אשר נוצר כתוצאה מחסימה של קריש דם בריאה Pulmonary Emboli • Cerebrovascular Accident (CVA) - אירוע מוחי • Traumatic Brain Injury (TBI) - פגיעת ראש טראומטית • (SCI) Spinal Cord Injury - פגיעת חוט שדרה • Guillian-Barré • Myasthenia Gravis • ) ועקמת (סקיליוזיס - Kyphosis - ן (קיפוזיס ּ הפרעות בנשימה כתוצאה מפגיעה במערכות שריר-שלד כגון גבנו )Scoliosis • ) ובססת (אלקלוזיס - Acidosis - הפרעות בנשימה כתוצאה מהפרעות מטבוליות כגון חמצת (אסידוסיס )Alkalosis • הפרעות בנשימה כתוצאה משימוש ומינון יתר של תרופות • שהות ממושכת במיטה הנשימה: הסיבות לצורך בהנשמה הן מגוונות. מטרתה העיקרית היא לאפשר נשימה ו/או אוורור. לאחר זיהוי הגורם לקושי בנשימה, על הצוות הרפואי לקבוע את צורת ההנשמה אשר תסייע למטופל לנשום. מאפייני מערכות הנשמה מוגדרים בממדים הבאים: הנשמה בלחץ - הלחץ הוא המדד הקבוע. על פי שיטה זו, מכשיר ההנשמה מזרים את האוויר לריאות עד שהלחץ במערכת מגיע לזה הרצוי. הנשמה בנפח - הנפח הוא המדד הקבוע. על פי שיטה זו, מכשיר ההנשמה מזרים את האוויר לריאות עד לנפח הרצוי. הנשמה על פני זמן - אינספריום מסתיים בתום הזמן הרצוי. שיטות ואמצעי הנשמה Controled Mechanical Ventilation (CMV) שיטת הנשמה המתבצעת כאשר המטופל אינו מסוגל לנשום בכוחות עצמו, ואין ציפייה שיעשה זאת. מדדי המנשם נקבעים על ידי הרופא המטפל, וכוללים את שיעור החמצן, את מספר הנשימות, את נפח הנשימה, ואת מהירות הזרימה. לחץ, נפח וזמן נקבעים על ידי הרופא המטפל ואין סינכרוניזציה בין המכונה למטופל הנמצא בחוסר הכרה. שימוש: במהלך ניתוח, או לאחר קבלת תרופות משתקות שרירים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==