פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

207 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ______________ 1 מספר פגישה: שבעת פלאי תבל הנושא: שעה משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: שיפור הזיכרון לטווח הארוך והקצר. מטרה: כרטיסים עם שמות, תמונות בנושא, לוח מגנט. אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . התכנסות: תיאור הנושא. הצגת הפירמידה בגיזה, אשר שרדה עד ימינו: תיאור הפירמידה והסיפור שמאחוריה. 22 . ריענון הזיכרון: ציון אתרי שבעת פלאי תבל על ידי המשתתפים (בתיווך המדריכה). 33 . סיפורו של כל אחד מהמקומות בקצרה, תוך כדי העברת התמונה המוגדלת עם ציון שם המקום בין המשתתפים. 44 . סיפור קצר על אחד מהמקומות, ולאחריו שאלה: האם אתם זוכרים את תמונת המקום עליו דיברנו? הסתכלו בשלושת התמונות - ובחרו את התמונה הנכונה! 55 . סיום: מדוע, לדעתכם, נבחרו דווקא מקומות אלו כפלאי תבל? ____________________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגנטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==