פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

194 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ______________ 1 מספר פגישה: טיולים ונופים הנושא: שעה עד שעה וחצי. משך הפעילות: ____ ישובים סביב שולחן העבודה מספר משתתפים: הכרת הארץ, הכרת טכניקה חדשה למשתתפים. מטרה: תמונות ונופים בארץ, צבעי גואש, מכחולים, צנצנת מים, בריסטולים. אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . עונה:התכנסות לנושא. R.O. ‏ 22 . תיאור תמונות נופים בארץ ישראל. 33 . ריענון הזיכרון: באמצעות מקומות המוכרים למשתתפים. 44 . סדנה: תיאור טכניקת המשך ציור. 55 . סיום: סיכום הנושא והזמנה לפגישה הבאה. ____________________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגנטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==