פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

184 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ______________ 1 מספר פגישה: יום ירושלים הנושא: שעה עד שעה וחצי. משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: שיפור הזיכרון לטווח הארוך והקצר, גרייה חושית, שיפור הקשב והריכוז. מטרה: מפת ארץ ישראל, תמונות, פוליגל, כרטיסי שמות, ספר "סיפורי ירושלים". אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . : מיקום העיר ירושלים במפת ישראל. R.O. ‏ 22 . שיחה - שאלות מנחות: א) האקלים בירושלים לעומת האקלים בשאר אזורי הארץ ב) האוכלוסייה (מוסלמים ונוצרים; יהודים (חילוניים ודתיים). 33 . גרייה חושית: הצגתתמונות ירושלים (מהעבר ומההווה) התלויות על גבי פוליגל; חלוקת הכרטיסיות למשתתפים. 44 . חידון: התאמת השם לתמונה שעל גבי הפוליגל. 55 . סיפור: "שלוש המצוות" מתוך הספר "סיפורי ירושלים". 66 . סיום: המשך הנושא למחרת. ____________________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגנטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==