פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

18 מדריך והנחיות תעסוקה 4 4 . בעת פעילות - יש לאפשר למטופל הסובל מכאבים לעבוד בהתאם לקצב וליכולת שלו. 5 5 . , 9991, מומלץ לתת תרופות משכחות כאבים בתדירות קבועה Kovach et al בהתאם לתוצאות המחקר של .)Therapeutic Massage( במשך היום, בצירוף מוזיקה ועיסוי תרפויטי רקע כללי על מאפייני המטופלים וקווים מנחים להפעלתם הודות לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות, מטופלים מבוגרים רבים הלוקים במגוון רחב של מחלות רקע חיים חיים ארוכים יותר. ניתוחי מעקפים, החלפת מפרקים, מכשירי הנשמה ותרופות - כל אלה מאפשרים כיום למטופלים לתפקד. אולם, קיים קושי להעריך את המחיר הכללי שגובות מחלות אלו מהאדם, בעיקר משום שלרוב לוקה האדם ביותר ממחלה .)Rimmer, 2005( אחת. לכן, קיימת חשיבות רבה להכיר את המאפיינים של מגוון המחלות בהם לוקה האדם המבוגר או ממחלות TBI – מצבי הכרה שונים הנובעים מפגיעה במערכת העצבים המרכזית (הנובעת מפגיעות ראש ) שאינן נובעות מדמנציה ALS מתקדמות כגון Giacino et al., 2002 מאפיינים קליניים של מצבי הכרה שונים ע"פ רגש ראייה תקשורת יכולת מוטורית שמיעה מצב מודעות ערנות/שינה ללא ללא ללא ללא תגובה רפלקסיבית ותנוחתית בלבד. חסר ללא Coma ללא ללא תגובה לבהלה תגובה לבהלה תנוחתית או רתיעה מגירוי חד. ללא קיים Vegetative )state (VS בכי או חיוך רפלקסיבי מיקוד ראייה לזמן קצר. הפנייה קצרה למקור הגירוי. לעיתים תנועה לא תכליתית. חיוך או בכי מקרי. השמעת קול מקרית. שומר על מיקוד מבט. ממקם מקור הגירוי. ממקם גירוי חד. חלקית קיים Minimally conscious )state (MCS הבעת ג'סטה או מלל שניתן להבין. מקיים מעקב עיניים. ממלא הוראות באופן לא קבוע. מושיט יד לחפצים. מחזיק או נוגע בחפצים באופן שמאפשר זיהוי של גודל וצורה. תנועה אוטומטית (כגון גירוד). אפוניה / שמור חוסר שטף דיבור. שיתוק מלא. שמור שמור מלאה קיים Looked in syndrome תנועת עיניים ומצמוץ שמורה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==