פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

163 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ______________ 1 מספר פגישה: חג פורים הנושא: שעה משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: שיפור מצב רוחם של המשתתפים, הערה לחיפוש חפצים וזיהויים, שיפור הביטחון העצמי על ידי מתן תחושת מטרה: אמירות. תמונות של חגים, צעצועי החג, ניירות עיתון. אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . התכנסות: הצגת הנושא והתמצאות בחגים. 22 . גירוי חושים: זיהוי חפצי החג לפי חוש המישוש. 33 . יצירה: שרשרת מניירות עיתון (הדבקה, גזירה, צביעה). 44 . רעשנים בידיים. + ריתמוזיקה: ברקע שירי פורים 55 . עיצוב החדר לכבוד פורים. ____________________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגניטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==