פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

156 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ______________ 1 מספר פגישה: ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות. הנושא: שעה משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: עידוד אינטראקציה בין המשתתפים וריענון הזיכרון, שיפור תיאום עין-יד, הפעלה קוגנטיבית. מטרה: מוזיקה שקטה, טושים, עפרונות, צבעי גואש, תמונות צמיחה של חלקי העץ השונים, פירות יבשים אביזרי עזר: וצלחות חד-פעמיות, עץ משפחה (אילן יוחסין) מוכן. תיאור הפעילות: 11 . התכנסות להצגת הנושא: אקטואליה מהעיתון בצירוף תמונות החג. 22 . ריענון הזיכרון: שלבי צמיחתו של העץ, תיאור עץ משפחה (אילן יוחסין) מוכן. 33 . יצירה: בניית עץ משפחה וכתיבת שמות בני המשפחה על העלים. 44 . סיום: שירה בציבור - שירים המתאימים לעונה ולחג. ____________________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגניטיבית גבוה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==