פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

150 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ______________ 1 מספר פגישה: חורף הנושא: שעה משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: העלאת אסוציאציות ושיפור המוטוריקה הגסה. מטרה: עיתונים ישנים, צעיפי חורף, שירי חורף. אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . התכנסות לנושא: העלאת אסוציאציות הקשורות לעונת החורף. 22 . הקשבה לשירי חורף ושירה. 33 . הפעלה בתנועה: עם צעיפי חורף. 44 . משחק כדור שלג: הכנת כדורים מעיתון (כמו שמכינים כדורי שלג) ומשחק מסירות בין המשתתפים. 55 . סיום: חזרה על שלבי הנושא והזמנה לפגישה שנייה. ____________________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגניטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==