פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

140 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ____________ 1 מספר פגישה: חג הסוכות הנושא: שעה וחצי משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: גיבוש עבודה בקבוצה לשיפור במוטוריקה גסה עדינה וגסה. מטרה: נייר דבק, נייר עיתון, רימון, תפוח, אתרוג, שולחן, שירי החג. אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . שיחה על מנהגי החג: ארבעת המינים ומה הם מסמלים. 22 . גירוי חושים: זיהוי הרימון, האתרוג והתפוח לפי צורה, ריח, טעם ומראה. 33 . סיפור ושיחה על הנושא. 44 . יצירה והכנת קישוטים לסוכה: יצירת רימון, אתרוג ותפוח מנייר מקומט. 55 . סיום: הנחת הקישוטים לייבוש בצד - במטרה להמשיך בפגישה השנייה. ברקע: השמעת שירי החג. __________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגניטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==