פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

138 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ____________ 1 מספר פגישה: יום כיפור. הנושא: שעה משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: הכרת מנהגי החג, הפנמת המודעות למניעת פגיעה בזולת. מטרה: תמונות הקשורת לנושא, סיפור "ללמוד לשלוט בכעס". אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . התכנסות: הצגת הנושא. 22 . אסוציאציות העולות מהביטוי "יום כיפור". 33 . מנהגי יום כיפור ברחבי העולם. 44 . גרייה חושית: צביעת תמונות - חוויות הקשורת לתקיעת שופר. 55 . ת". ּ סיפור: "חברו 66 . סיום: ברכות "חתימה טובה"/"גמר חתימה טובה". __________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגניטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==