פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

131 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ______________ 3 מספר פגישה: סתיו: ציור חופשי הנושא: שעה משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: התמצאות בעונה, העלאת זיכרונות המאפיינים את הסתיו, קישור עונת הסתיו למוזיקה, התנסות בביצוע ציור מטרה: חופשי, חיזוק ההערכה העצמית. סדרת תמונות של עונת הסתיו, מוזיקה המתאימה לעונה, מכחולים, צבעי מים. אביזרי עזר: תיאור הפעילות: 11 . חזרה על החומר מהפגישה הראשונה. 22 . שיחה: אילו צבעים בולטים יותר בעונה זו ומדוע? 33 . האזנה ליצירה המוזיקלית "עונות השנה" מאת צ'ייקובסקי בדגש על עונת הסתיו. 44 . ציור חופשי: עונת הסתיו - צבעי גואש ומכחולים. 55 . הצגת ציורי המשתתפים. 66 . סיום: חזרה על מהלך שלושת המפגשים. משתתפים המתקשים בציור יכולים לצבוע עלים יבשים בצביעה חופשית. שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי. ‰‰ יכולת קוגניטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה. ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים. ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה. ‰‰ אחר: _____________________________________________ סיכום: ‰‰ שיתוף הפעולה מצד המשתתפים היה: מלא / חלקי / חסר. ‰‰ המשתתפים נהנו והתעניינו בפעילות: כן / לא. ‰‰ השלבים המהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלבים הפחות מהנים בפעילות: מספר ______ ______ ‰‰ השלב שעורר את המשתתפים: _______ _________ ‰‰ האם מטרת הפעילות יושמה? כן / לא ‰‰ האם המשתתפים הביעו עניין לחזור על הפעילות פעם נוספת? כן / לא ‰‰ פירוט: _____________________________________________ _____________ חתימה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==