פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים | יובל נוה, מרגריטה רחנאייב

118 מדריך והנחיות תעסוקה פעילות קבוצתית תאריך: ____________ 1 מספר פגישה: בין 02 ל-06 שנות המדינה. הנושא: שעה. משך הפעילות: ____ מספר משתתפים: היכרות עם הערים המרכזיות בארץ והעמקת הידע בתחום הכרת הארץ - תוך התייחסות לרקע היסטורי, מטרה: תרבות ומאפיינים בולטים. שירי ארץ ישראל בהם מוזכרים שמות ערים בארץ, תמונות של ערים מרכזיות בארץ, שאלות טריוויה אביזרי עזר: ים (פאזלים) להרכבה ברמות שונות. ִ פ ְ ר ְ צ ִּ ות בהתאם לרמות השתתפות ודירוג הפעילות: תיאור הפעילות: שלב רמת השתתפות 2-3 רמת השתתפות 3-4 רמת השתתפות 4-5 .1 פתיחה: ברקע שירי ארץ ישראל. פתיחה: ברקע שירי ארץ ישראל. פתיחה: ברקע שירי ארץ ישראל. .2 צפייה בתמונות מנופי הארץ: המדריכה מסבירה בעצמה ומצביעה על הפרטים בתמונה. צפייה בתמונות מנופי הארץ: המדריכה שואלת שאלות מנחות. חידון: צפייה בתמונות מנופי הארץ. .3 המדריכה בוחרת ומספרת על עיר מרכזית בארץ, תוך הדגשת הייחודיות שבה. המדריכה בוחרת תמונה של עיר בארץ. בהנחיית המדריכה, המשתתפים מספרים אודות העיר. המשתתפים בוחרים עיר בארץ ומספרים אודותיה. .4 סיום: ברקע מתנגן השיר "ירושלים של זהב". המשתתפים מתחלקים לשתי קבוצות. כל קבוצה מרכיבה פזל בתיווכה של המדריכה. המשתתפים מתחלקים לשתי קבוצות. כל קבוצה מרכיבה פזל במטרה לסיים ראשונה. .5 סיום: המדריכה חוזרת על השלבים ומסכמת עם שאלות מנחות. סיום: חזרה על השלבים וסיכום על ידי המשתתפים. __________________________________________________ שינויים: מרכיבים שהשפיעו על הקבוצה: ‰‰ ערנות וקשב: תקין/לקוי ‰‰ יכולת קוגניטיבית גבוהה/מתאימה/נמוכה ‰‰ יכולת מוטורית גבוהה/מתאימה/נמוכה ‰‰ מחלה של חלק מהמשתתפים ‰‰ תקשורת תקינה/לקויה ‰‰ אחר: _____________________________________________

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==