מעול לנכס | מבט חדש על העלייה בתוחלת החיים | צבי לניר

>> 5 יוסי היימן מנכ"ל אשל פתח דבר העלייה בתוחלת החיים בעשרות השנים האחרונות היא תופעה חיובית ובלבד שהיא מאפשרת לזקנים לשמור על איכות חיים סבירה. אך לעליה בתוחלת החיים יש גם צד אחר: קובעי מדיניות וכלכלנים רואים בה תופעה מאיימת על יכולת המדינה להמשיך ולספק לתושביה שירותים ברמה דומה לאלו שקיימים כיום. זאת, בעיקר בשל הירידה המשמעותית ביחס התלות בין העובדים לאלו שפרשו לגמלאות. האיום הזה בעלייה בתוחלת החיים נובע גם מעלייה משמעותית הנדרשת בהוצאות המדינה לתמיכה בזקנים בעיקר בתחומי הרווחה, הבריאות ובתשלומי המוסד לביטוח לאומי. 2016 מסמך זה נכתב כמרכיב בגיבוש תכנית החומש העשירי של ג'וינט ישראל-אשל לשנים , והוא תולדה של תהליך משותף בין ג'וינט ישראל-אשל, לבין ד"ר צבי לניר מחברת 2020 - 'פרקסיס' ובתמיכת המשרד לשוויון חברתי. מטרתו להעלות את המודעות להיווצרותה האפשרית של תקופת חיים חדשה בחיי האדם, תקופה המתהווה בעקבות העלייה בתוחלת החיים. המסמך המצורף מתבסס על סדרה של מפגשים עם בעלי תפקידים רלוונטיים במשרדי הממשלה השונים (בנק ישראל, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי והמועצה הלאומית לכלכלה) עם מומחים מהאקדמיה וגורמים חברתיים ועסקיים העוסקים בתחום הזקנה על מימדיו והיבטיו השונים בישראל. בעקבות המפגשים התכנסו בעלי תפקידים אלו לדיון משותף במתכונת "שולחנות עגולים" בחודש . במקביל לניתוחים, להגדרות ולמסקנות שנדונו, המסמך נשען גם על תובנות שעלו 2015 יולי במפגשים עם בכירי ג'וינט ישראל-אשל במהלך העבודה על תכנית החומש. אני מקווה שהדיון בשותפות כלל הגורמים הרלוונטיים במגזר הציבורי, החברתי, הפרטי ובאקדמיה יתרום להמשך התהליך בשיתוף משרדי הממשלה, שיובילו כל אחד בתחומו את המשמעויות הנגזרות ממכלול הנושאים הקשורים לעלייה בתוחלת החיים. אני מקווה גם שהתהליך הזה יתרום לקידומם ויניב מחקרי עומק שונים שיבססו את הידע הקיים ויאפשרו לנו להסתמך על מסד נתונים רחב בנושא. פרסום זה משול ליריית פתיחה לשיפור ההתמודדות של מדינת ישראל עם תחום הזקנה, שהוא אחד מששת האתגרים הלאומיים מהבחינה הכלכלית-חברתית לעשורים הבאים, כפי שהוגדרו על ידי המועצה הלאומית לכלכלה ואושרו בדיוני ממשלת ישראל בשלהי שנת .2013 תודה לד"ר צבי לניר על קידום התהליך וכתיבת המסמך. תודה גם לנציגי משרדי הממשלה והגורמים הנוספים וכן למנהלי אשל שהיו שותפים בפיתוח התובנות. אני מודה למשרד לשוויון חברתי על התמיכה וההשתתפות בתהליך ולאנשי המועצה הלאומית לכלכלה שתמכו והיו שותפים בשלביו השונים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==