טיפול בית | בזקנים המוגבלים בתפקודם | אסתר יקוביץ, עורכת

336 חלק שלישי מקורות מקבלי גמלת סיעוד - מאפיינים, דפוסי ברודסקי, ג., נאון, ד., רזניצקי, ש. ובן-נון, ש. (4002). . ירושלים: מכון ברוקדייל- קבלת עזרה פורמלית ובלתי פורמלית וצרכים בלתי מסופקים ג'וינט ישראל. הורד מאתר האינטרנט: http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=121 Alpert, P.T. (2010). Maximizing the health of older adults. Home Health Care Management & Practice, 22  (5): 372-375. Cartwright, C., Cosgrave, C., Gooden, J. & Carpenter, L (2009). Re-ablement of older people in North Coast NSW. Australia  : NSW Department of Ageing Disability and Home Care (DADHC). Retrieved from: http://aslarc.scu.edu.au/Re - ablement%20of%20Older%20People%20in%20North%20Coast%20NSW,%20 Ph%201.pdf. Accessed 13 September 2010. Leichsenring, K. (2004). Developing integrated health and social care services for older persons in Europe. International Journal of Integrated care, 4 , e10. Retrieved from: http://www.ijic.org/index.php/ijic/article/viewArticle/107/213. Accessed 18 August 2010. Leutz, W.N. (1999). Five laws for integrating medical and social services: Lessons from the United States and the United Kingdom. The Milbank Quarterly, 77  (1): 77-110. Resnick, B. (2010). Function of older adults in acute care: Optimizing the opportunity. In: M.D. Foreman, K. Milisen & T.T. Fulmer (Eds.). Critical care nursing in older adults: Best practices (pp.209-239). NY: Springer. Yeandle, S. & Fry, G. (2010). The potential of ICT in supporting domiciliary care in England . JRC European Commission. Retrieved from: ftp://ftp.jrc.es/pub/ EURdoc/JRC56438.pdf. Accessed 5 September 2010.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==