"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

פתח דבר 5
מבוא 7
רקע 11
ניהול והפעלת תכנית התנדבות בין-דורית ברשות המקומית: המודל 14
שלב א': תכנון 15
יצירת השותפות עם הרשות המקומית 15
איתור צרכים 16
הקמת צוות היגוי 17
בחירת תכנית ההתנדבות הבין-דורית 18
הגדרת תקציב לתכנית 19
גיוס שותפים נוספים ואיתור מקום לפעילות 19
שלב ב': הכנה 21
גיוס המנחה 21
ליווי מקצועי של המנחה 22
בניית תכנית פעולה שנתית 23
הגדרת כללי השיח הבין-דורי 23
גיוס המתנדבים 24
הכשרת המתנדבים 25
שלב ג': יישום והטמעה - שלב הפעלת התכנית 27
מפגש הפתיחה 27
מפגשים שוטפים 28
ליווי המתנדבים על ידי המנחה 28
אירוע אמצע 29
מפגש לקראת סיום: תהליך הכנת התוצר הסופי 29
מפגש סיום: 30
שלב ד': הערכה 31
ניתוח שאלוני המשוב 31
פגישת הערכה וסיכום 31
ביבליוגרפיה 33
נספחים 35
נספח מספר 1: תיק תכנית: קהילה מבשלת - עכו 35
נספח מספר 2: מערך מפגשים לתכנית "מדברים, מבשלים ומשדרים" 36
נספח מספר 3: דוגמת מכתב לגיוס מתנדבים זקנים לתכנית "דור מצלם דור" 38
נספח מספר 4: מערך שיעור הכנה לבני/ות נוער לתכנית התנדבות בין-דורית 39
נספח מספר 5: דוגמה לפרוטוקול מפגש סיום: תכנית "בקול הגיל" - מודיעין 41

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==