"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

>> 31 שלב ד’: הערכה שלב זה מתקיים עם סיומה של התכנית. בשלב זה, חשוב להתבונן על התהליך שנעשה, להסיק מסקנות ולתכנן את עתידה של התכנית: 25 דוגמה להזמנה לאירוע הסיום שהתקיים בעיר מודיעין שלב ד': הערכה שלב זה מתקיים עם סיומה של התכנית. בשלב זה , חשוב להתבונן על התהליך שנעשה, להסיק מסקנות ולתכנן את עתידה של ה כני : ניתוח שאלוני הערכה ומשוב מהמשתתפים פגישת הערכה וסיכום עם צוות ההיגוי של התכנית תכנון לשנה הבאה ניתוח שאלוני המשוב .1 כהכנה למפגש ההערכה והסיכום של צוות ההיגוי, חשוב מאוד לנתח את שאלוני המשוב שמילאו משתתפי התכנית באירוע הסיום. הניתוח צריך לשקף את מגוון התחושות והדעות שעלו מפי המשתתפים, באופן כזה שיספק את מרב המידע לשם הפקת לקחים ולהסקת מסקנות ביחס להמשך פעילותה של התכנית בעתיד. 2. פגישת הערכה וסיכום פגישת הסיכום של צוות ההיגוי אמורה להתמקד בהפקת הלקחים המרכזיים מהתכנית, תוך התבססות על דיווחיהם של חברי הצוות ושל המנחה, וכן על תוצאות שאלוני המשוב שחולקו למשתתפים. להלן, רשימת שאלות עיקריות לגבי התכנית אותן חשוב לבחון במהלך פגישה זו: ביותר של הפרויקט? ההישגים המשמעותיים מהם P והשגנו את מטרתנו? כיצד אנו יודעים שהצלחנו מהם המדדים להצלחה? P לקראת מה דורש שיפור מתוך התבוננות על השלבים שבדרך: מה עבד? מה לא עבד? P השנה הבאה? מהו המרכיב הקריטי בתפקיד של כל השותפים? מה היה תפקידו של כל אחד מאתנו, P אחד מאתנו? האם כל השותפים נרתמו? האם קיים שותף פוטנציאלי שהיה חסר? נגלו בניהול השותפות? אילו קשיים ואתגרים מה סייע בהצלחתה של השותפות? P האם מתארים אותו הזקנים? שהשתתפו בו, וכיצד מתארים את הפרויקט הנערים כיצד P יש פערים משמעותיים באופן בו הם ראו את התכנית? עבור כל אחת מהקבוצות? איזו תרומה הייתה להתנדבות ההתנדבות בפרויקט במה תרמה P לפיתוחם ולצמיחתם האישית של המתנדבים? אילו היינו מתחילים היום מחדש? מה ניתן היה לתקן? עושים אחרת מה היינו P ברצוננו להמשיך ולהפעיל את התכנית בשנה הבאה? מה ניישם? האם ובאיזה אופן P

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==