"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

24 << 5. גיוס המתנדבים כעת, משהשותפים מוגדרים ותכנית הפעולה כתובה, ניתן לגייס את המתנדבים העתידים להשתתף בתכנית. חשוב להקפיד על גיוס המתנדבים מיד עם פתיחת שנת הלימודים, מוקדם ככל הניתן, כך שייוותרו די חודשים של פעילות ומפגשים. כעיקרון, ככל שתהליך הגיוס יבהיר למתנדב הפוטנציאלי את הנדרש ואת המצופה ממנו בתפקידו, וכן את מידת הליווי, התגמול וההכשרה שיקבל; וככל שהתהליך ייצר אצלו הזדהות ורצון, כמו גם הבנה לגבי התועלות שיצמחו עבורו מהתכנית - כך יעלו סיכויי ההצלחה בתהליך הגיוס. את בני הנוער המתנדבים המשתתפים בתכנית יגייסו מנחה התכנית ומנהל גיוס בני הנוער: תחום התנדבות נוער ברשות. יש לגייסם בסביבתם הטבעית, בהתאם לשותף שנבחר לתכנית. במידה שמדובר בבית ספר שותף, יגויסו בני הנוער מתוך בית הספר. כאמור, מכיוון שמדובר בפעילות קבוצתית־תהליכית, מומלץ שבית הספר יבחר כיתת לימוד אחת לקחת חלק בפעילות - בין אם כל הכיתה עתידה להשתתף ובין אם רק חלק ממנה. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את מספר בני הנוער. על מנת שהתכנית תוכל לפעול באופן מיטבי ולאפשר חיבור ושיח, מומלץ לגייס קבוצת בני נוער שמספרה לא יחרוג מעשרים משתתפים. על אף העובדה שסביר כי בית הספר הוא זה שיקבל את ההחלטה איזו כיתה תיקח חלק בפעילות, חשוב מאד לקיים תהליך גיוס ורתימה עם בני הנוער מכיתה זו, בעיקר אם רק חלק מבני הכיתה עתידים לקחת חלק בפעילות. תהליך גיוס ורתימה זה אמור לחשוף אותם לעיקרי התכנית ולייצר אצלם מוטיבציה ורצון לקחת בה חלק. המטרה היא, להגיע לקבוצת בני נוער חדורי מוטיבציה ורצון לתרום ולהיתרם, בעלי זיקה לתחום התוכן של התכנית, ובעלי סבלנות ונכונות להיפתח ולקייםשיח בין־דורי. את גיוס בני הנוער מומלץ לבצע במפגש חשיפה בכיתתם. את המפגש מומלץ שינחה מנחה התכנית, בשיתוף עם נציגים מוועדת ההיגוי. באותה הדרך, במידה שנבחר גוף אחר כשותף בתחום הנוער (כגון תנועת נוער או מתנ”ס), יש לבקש מהשותף לארגן את בני הנוער הנבחרים או המתאימים למפגש חשיפה במסגרתו ישמעו את אותם התכנים ויוזמנו לקחת חלק בתכנית. את הזקנים המתנדבים המשתתפים בתכנית יגייסו מנחה התכנית ומנהל מרכז גיוס הזקנים: היום, או נציג העמותה למען הזקן השותפה לתכנית. בגיוס הזקנים, מומלץ לפנות לזקנים שכבר לוקחים חלק בפעילויות מרכז היום/בעמותה והמוכרים לאנשי הצוות, היות וזהו קהל יעד אידיאלי - העתיד לפעול במקום, במסגרת ובסביבה המוכרת לו. בנספח מספר 3, ניתן למצוא דוגמה למכתב גיוס שנשלח למתנדבים פוטנציאליים לתכנית “דור מצלם דור” בעיר מודיעין חשוב לוודא, שהזקנים המגויסים לתכנית הם כאלה שעל פי מאפייניה מתאימים להשתתף בה. חשוב להתייחס למגבלות שפה ותקשורת ולמגבלות פיזיות שעשויות להשפיע על ההשתתפות בתכנית. מומלץ להזמין את הזקנים למפגש חשיפה - כזה שירתום אותם לעשייה וייצר אצלם מחויבות לתכנית. את המפגש מומלץ שינחה מנחה התכנית, בשיתוף עם נציגי ועדת ההיגוי המוכרים לזקנים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==