"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

>> 23 3. בניית תכנית פעולה שנתית לאחר שגויס מנחה התכנית ונכתב תיק התכנית - על המנחה לבנות, תוך שיתוף והתייעצות עם חברי ועדת ההיגוי, תכנית מפגשים שנתית. בבניית התכנית השנתית יש לקחת בחשבון, ששנת הלימודים היא קצרה ושתכניות ההתנדבות מסתיימות לרוב כבר בחודש מאי. כמו כן, על תכנית המפגשים לשקף גם את תהליכי ההכנה, המפורטים להלן: שלבי הגיוס וההכנה של הקבוצה, וגם תהליכי הסיום והכנת התוצר הסופי של הקבוצה (על התוצר יפורט בהמשך המודל). בנוסף, על תכנית המפגשים לשקף את השילוב בין פעילות מקצועית־תוכנית לבין פעילות תהליכית המעודדת שיח בין־דורי. התכנית השנתית צריכה להיות מפורטת ולהכיל: תאריכי המפגשים לכל אורך השנה, שעות הפעילות והנושא המרכזי של כל מפגש, וכן הציוד הנדרש לכל מפגש. מומלץ, כי שעות הפעילות שייקבעו לתכנית יהיו כאלה שמתאימות הן לזקנים והן לבני הנוער. פעילות שמתקיימת בשעות הבוקר היא לרוב נגישה ונוחה יותר עבור שתי האוכלוסיות. זאת, במידה שקיים בית ספר שותף שמאשר את יציאת התלמידים במסגרת יום הלימודים. בנספח מספר 2, ניתן למצוא דוגמה למערך מפגשים שנתי לתכנית “מבשלים ומשדרים” שהתקיימה בטבריה 4. הגדרת כללי השיח הבין־דורי כאמור, חלק משמעותי בתכנית ההתנדבות הבין־דורית הוא ההזדמנות לקיים שיח בין־דורי לצד עשייה משותפת סביב תחום תוכן נבחר. כחלק מתהליך ההכנה, חשוב מאד לקיים דיון מונחה בהשתתפות מנחה התכנית וצוות ההיגוי, במסגרתו יש להגדיר את כללי השיח הבין־ דורי שיתקיימו במסגרת הקבוצה שתוקם. כללי השיח שייקבעו ישפיעו רבות על אופן התנהלות הקבוצה ועל יכולתה להשיג את מטרותיה. להלן, מספר כללים שנמצאו חיוניים ליכולת לקיים שיח בין־דורי משמעותי: לכל מפגש ייקבע נושא הרלוונטי לתחום התוכן של התכנית. על הנושא להיות כזה P המעודד דיאלוג. היחס בין מספר המתנדבים הזקנים ומספר בני הנוער המתנדבים המשתתפים בקבוצה P צריך להיות סימטרי, ככל הניתן. המפגש ישלב בין שיח במליאה לבין פעילות קבוצתית. מומלץ לפתוח כל מפגש בשיח P קבוצתי עם כלל הקבוצה, לעבור לפעילות ולשיח בקבוצות עבודה קטנות המאפשרות שיח אינטימי יותר, ולסיים את המפגש עם סיכום במליאה. המפגש יקדם את הקבוצה לעבר תוצר משותף משמעותי. P המפגש יונחה כך, שגם במהלך הפעילות התוכנית תיעשה הכוונה לקיום שיח משמעותי P שמאפשר לכל אחת מן הקבוצות להביא את עצמה לידי ביטוי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==