"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

>> 19 5. הגדרת תקציב לתכנית מגבלת תקציב היא פרט משמעותי ביותר שיש לקחת בחשבון בעת תכנון תכנית התנדבות בכלל, ותכנית התנדבות בין־דורית בפרט. על כן, חשוב מאד להקדיש את הזמן הראוי לתכנון תקציבי מקיף וכולל הלוקח בחשבון את כל מרכיבי התכנית. להלן, דוגמה לטבלת תקציב הכוללת מגוון סעיפים שעשויים להיות רלוונטיים לתכנית: סעיף פירוט עלות שנתית גורם מממן גורם מממן כוח אדם הקצאת שעות למנחה התכנית, למדריך מקצועי, ולכל אדם נוסף שיידרש גיוס המתנדבים הוצאות שיווק ופרסום הכשרה והעשרה לזקנים ולבני הנוער מרצים, חומרים מקצועיים, כיבוד ציוד לפעילות המשותפת ציוד קבוע מתכלה שנדרש לפעילות ההתנדבות הנבחרת תגמולים ואירועים אירוע אמצע, אירוע סיום, תעודות הוקרה הפקת תוצר העלויות הכרוכות בהפקת תוצר משותף הוצאות לוגיסטיות וארגוניות ציוד משרדי, ביטוח, הסעות וכיו”ב הוצאות נוספות שונות, הוצאות הרלוונטיות לתכנית הספציפית 6. גיוס שותפים נוספים ואיתור מקום לפעילות לאחר בחירת נושא התכנית והגדרת השותפים העיקריים והתקציב, יש לגייס שותפים נוספים הרלוונטיים להוצאת התכנית לפועל. השותפים הנוספים אמורים לייצג את שתי אוכלוסיות היעד של התכנית - מצד אחד, שותפים שיכולים להביא אל התכנית נוער מתנדב; ומצד שני, שותפים שיכולים להביא אל התכנית זקנים מתנדבים. בשני המקרים, ישנה חשיבות רבה לנקודה עיקרית אחת: על מנת שתכנית ההתנדבות הבין־ דורית תצליח, הניסיון מלמד כי ישנו יתרון רב למתנדבים שמגיעים כקבוצה מגובשת. כלומר, קבוצת בני נוער שמכירים זה את זה נפגשת עם קבוצת זקנים שמכירים זה את זה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==