"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

18 << 4. בחירת תכנית ההתנדבות הבין־דורית עם סיום תהליך איתור הצרכים, על צוות ההיגוי לבחור את תכנית ההתנדבות הבין-דורית שתופעל ברשות. הבחירה אמורה להתבסס, למעשה, על תוצאות תהליך איתור הצרכים ולהביא לידי ביטוי את מגוון הצרכים, היכולות והמגבלות שנמצאו בתהליך. במסגרת תהליך ההתלבטות בין מספר תכניות מומלץ להתייעץ, במידת האפשר, עם בני נוער וזקנים מהרשות ולבחון יחד את התכנית המתאימה ביותר. על התכנית שתיבחר להכיל את המרכיבים הבאים: •לאפשר פעילות התנדבותית הדדית ויצירתית, המהווה כלי לחיבור ואמצעי ליצירת קשר בין־דורי. •לשלב בין פעילות התנדבותית משותפת לבין שיח ודיאלוג בין־דורי המאתגר תופעות של גילנות. •על התכנית לספק מענה לצורך קהילתי. קבוצת המתנדבים הבין־דורית אמורה לפעול יחד ולייצר יחדיו תוצר שיהווה תרומה או מענה לצורך של הקהילה הרחבה. •כפועל יוצא מפעילותם של המתנדבים, ובהובלתם, יופקו תוצרים משותפים (חוברת, תערוכה, ספר וכיו”ב). •תועלות התכנית יהיו משמעותיות לכלל המתנדבים: הן לבני הנוער והן לזקנים. •התכנית תותאם לתחומי העניין של כלל המתנדבים. •התכנית תעודד ותערב השתתפות, הן מצד הזקנים והן מצד בני הנוער. •התכנית תבוסס על יכולות ועל “חוזקות” קיימות בקרב השותפים המובילים והמתנדבים בה. •התכנית תותאם למגבלות מקום, זמן, נגישות, תקציב וכוח אדם. •התכנית תהיה בעלת השפעה ואימפקט לא רק על המשתתפים בה, אלא גם על הקהילה ממנה הם מגיעים, ותעודד הרחבת מעגלים של מעורבות חברתית ואזרחית. בסח’נין, איתרו השותפים לתכנית צורך משמעותי להתגבר על פער בין־דורי הנובע מהמודרניזציה בחברה הערבית. השינויים הטכנולוגיים המשמעותיים הזמינים לבני הנוער, והמהווים עבורם עולם ומלואו, יצרו קודים חדשים לתקשורת בין־אישית, אך בד־בבד הפחיתו את היכולת ליצור קשר אנושי וחברתי בין הדורות, ואף גרמו להתרחקות מהמסורת הערבית. צורך זה, הביא את השותפים לבחור בתכנית לריקוד ה”דבקה” - פעילות אטרקטיבית ומועדפת בקרב שתי האוכלוסיות, על אף פער הגילאים. תכנית זו סייעה הן בחיבור הבין־דורי והן בשמירה על המסורת. בנספח מס’ 1 ניתן למצוא דוגמא ל”תיק תכנית” לתכנית “קהילה מבשלת” שהתקיימה בעכו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==