"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

>> 17 •האם לכל אחד מהשותפים קיימים צרכים שעשויים לקבל מענה באמצעות תכנית התנדבות בין־דורית? האפשריים שתכנית שכזו תצטרך לספק לזקנים • מהם הצרכים ותחומי העניין המתנדבים? האפשריים שתכנית שכזו תצטרך לספק לבני הנוער • מהם הצרכים ותחומי העניין המתנדבים? לקראת פיתוח ויישום • מהן היכולות של כל אחד מהשותפים ומהם משאביו הקיימים תכנית התנדבות בין־דורית? מכל אחד מהשותפים על מנת להפעיל תכנית התנדבות • מהן היכולות הארגוניות הנדרשות בין־דורית? •מהן המגבלות הארגוניות (לוגיסטיות, תקציביות, אנושיות) של כל אחד מהשותפים שבהן יש להתחשב בעת בניית תכנית התנדבות בין־דורית? מענה לשאלות אלה יספק הכוונה ובסיס מוצקים לבניית תכנית התנדבות בין־דורית מתאימה. הבחירה בתכנית תהיה פונקציה של שכלול כלל המענים לשאלות אלה. 3. הקמת צוות היגוי צוות ההיגוי הוא הכלי הפורמלי המרכזי למימוש השותפות בתכנית הבין־דורית. השותפים הרשותיים יהוו, למעשה, את גרעין צוות ההיגוי של התכנית. על כל אחד מהארגונים השותפים לאתר ולבחור איש קשר אחד, קבוע, שישמש כנציג הארגון בצוות ההיגוי. לדוגמה: ניתן לבחור במנהלת מרכז היום, במקרה של הזקנים, ובמנהלת תחום התנדבות נוער ברשות. חשוב, כי אלה יבינו שתכנית שכזו דורשת ליווי ובקרה, ועל כן יידרשו מהם הזמן והמשאבים המתאימים כדי להשקיע בכך. מטרות צוות ההיגוי הן, בראש ובראשונה, להתייחס לממצאי איתור הצרכים - ועל בסיסם, לבחור את תכנית ההתנדבות הבין־דורית; להגדיר לה מטרות, יעדים, תקציב ודרכי פעולה ולאתר שותפים נוספים. בהמשך התכנית, יסייע הצוות ביישומה ובהטמעתה; יפקח וילווה את מנחה התכנית ואת המשתתפים; יקבל הכרעות תקציביות, מקצועיות ותוכניות; וייקח חלק באירועים במהלך שנת פעילותה של התכנית. תדירות המפגשים של צוות ההיגוי תיקבע בהתאם לצורך, אם כי מומלץ שצוות ההיגוי ייפגש לפחות אחת לחודשיים וכי לוח המפגשים ייקבע מראש. בוועדת ההיגוי של תכנית “מעברים - תמונות מספרות” בעיר חולון, לקחו חלק: מנהלת מרכז יום לזקן, מנהלת תחום התנדבות נוער מעיריית חולון, רכזת מגמת צילום מתיכון “אורט חולון”, מנחת הקבוצה הפוטו-תרפיסטית ומנהלת תכנית “הקול בגיל” מטעם אשל, עמ”ן ואשלים, הוועדה נפגשה חמש פעמים לאורך שנת הפעילות, ודנה בסוגיות המקצועיות שעלו מהתכנית ומהתקדומה. בסיכום התכנית, ציינו כל הנוכחות בצוות ההיגוי את תרומתם המשמעותית של מפגשי הצוות לקידום ולשימור השותפות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==