"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

>> 15 שלב א’: תכנון שלב התכנון הוא קריטי להצלחתה של תכנית התנדבות בין־דורית. בשלב זה, מונחים למעשה היסודות להצלחתה של התכנית העתידית. שלב התכנון כולל מספר שלבים: 1. יצירת השותפות הרשותית המובילה תכנית התנדבות בין־דורית נשענת , בראש ובראשונה , על שותפות בין מספר גורמים ברשות המקומית המעוניינים לקדמה. שותפות זו היא חיונית , ומהווה את הבסיס לפיתוח התכנית ו ל הטמעתה – מכיוון שתכנית ייחודית זו משלבת מתנדבים משתי קבוצות גיל מובחנות, ש לכל אחת מהן מאפיינים שונים המייחדים אותה, כמו גם צרכים והעדפות שונות. שותפות חזקה תאפשר יצירת תכנית בין־דורית המותאמת הן לאלה והן לאלה, תאפשר גיוס ורתימה של משתתפים מכל אחת מהקבוצות וכן ליווי התכנית, תוך גמישות ושימת לב לצרכים המשתנים של כל אחת מהקבוצות הללו. השותפים הטבעיים ביותר לקידום תכנית בין־דורית מגיעים , אם כן, משני התחומים המאפיינים את התכנית: מתחום הזקנה ומתחום הנוער ברשות. בכל רשות, חשוב לאתר את השותפים המתאימים ביותר – בהתאם למבנה הארגוני ו ל הגדרות התפקידים הקיימים. כך, למשל, ניתן לייצר שותפות בין מרכזי יום ל זקן לבין תחום יצירת השותפות הרשותית המובילה איתור צרכים הקמת צוות היגוי בחירת הפרויקט הבין־דורי קביעת תקציב גיוס שותפים נוספים ואיתור מקום לפעילות יצירת השותפות עם הרשות המקומית .1 תכנית התנדבות בין־דורית נשענת, בראש ובראשונה, על שותפות בין מספר גורמים ברשות המקומית המעוניינים לקדמה. שותפות זו היא חיונית, ומהווה את הבסיס לפיתוח התכנית ולהטמעתה - מכיוון שתכנית ייחודית זו משלבת מתנדבים משתי קבוצות גיל מובחנות, שלכל אחת מהן מאפיינים שונים המייחדים אותה, כמו גם צרכים והעדפות שונות. שותפות חזקה תאפשר יצירת תכנית בין־דורית המותאמת הן לאלה והן לאלה, תאפשר גיוס ורתימה של משתתפים מכל אחת מהקבוצות וכן ליווי התכנית, תוך גמישות ושימת לב לצרכים המשתנים של כל אחתמהקבוצותהללו. השותפים הטבעיים ביותר לקידום תכנית בין־דורית מגיעים, אם כן, משני התחומים המאפיינים את התכנית: מתחוםהזקנה ומתחוםהנוער ברשות. בכל רשות, חשוב לאתר אתהשותפיםהמתאימים ביותר - בהתאם למבנה הארגוני ולהגדרות התפקידים הקיימים. כך, למשל, ניתן לייצר שותפות בין מרכזי יוםלזקן לבין תחוםהתנדבותנוערברשות; או לחלופין, לייצראתהשותפותעםעמותותלמען הזקן הפועלות ברשות. חשוב, שהשותפים השונים המגויסים לתכנית יכירו את עולם ההתנדבות בכלל ואת תחום הת דבות הנוער והזקנים בפרט, וכן שיכירו בת ומתם של הקשר הבין־דורי וההתנדבות הבין־ דורית. במידה שישנן תכניות קיימות בין שותפים מתחומי הנוער והזקנה, מומלץ לבנות את השותפות על שיתוף פעולה מוצלח וקיים המבוסס על היכרות מוקדמת בין השותפים. תכנית התנדבות בין־דורית, המערבת בני נוער וזקנים בפעילות משותפת, מתקיימת לרוב לאורך שנת לימודים. משמעות הדבר, שמדובר בתכניתשאורך חייה הוא מספר חודשים. עובדה זו רק מחזקת את הצורך בשותפות יעילה ומועילה, כזו שתאפשר מיצוי מלוא הפוטנציאל של התכנית במשך הזמן המוגבל שלאורכו היא מתקיימת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==