"הקול בגיל" | חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון

12 << ההתנדבות הבין־דורית מטרת ההתנדבות הבין־דורית, היא להביא יחד אנשים מדורות שונים לפעילויות בעלות מטרה ותועלות הדדיות, אשר יקדמו הבנה רחבה יותר וכבוד הדדי בין הדורות ויתרמו לבניית קהילה מלוכדת וחזקה. ההתנדבות הבין־דורית היא פעילות משלבת, הנבנית על בסיס המשאבים The Centre( והכוחות החיוביים שיש לבני הנוער ולזקנים להציע זה לזה ולאלה שסביבם . ההנחה העומדת בבסיס תכניות התנדבות בין־דוריות )for Intergenerational Practice היא, שפעילות משותפת לזקנים ולבני נוער יכולה לתרום לכל אחד מהצדדים, ואף מעצימה את התרומה של שניהם יחד למען הקהילה (רוזה, 9002). תכניות בין־דוריות מהוות, למעשה, אמצעי להחלפת משאבי כוח, ידע ולמידה משמעותיים ומתמשכים בין זקנים לילדים/לבני נוער. תכניות התנדבות בין־דוריות עשויות להוות כלי שבאמצעותו ניתן לאחד וללכד בין דורות שונים, ללכוד ולהעריך מחדש את העברתן של תרבות ומסורת, לעודד עבודה וחיים חברתיים חוצי דורות, לחלוק משאבים בין הדורות Bostrum, Hatton-Yeo, Ohsako, and( השונים, ולהתמודד עם בעיות חברתיות שונות .)Sawano, 2000 מצאו, כי לתכניות התנדבות בין־ )2000( מ Hatton-Yeo, Klerq, Oshako & Newman דוריות השפעה ואימפקט על הכלכלה ועל תעסוקה, על החברה ועל בריאות. ממחקרם עולה, כי ליחסים הבין־דוריים תפקיד חשוב בפיתוח זהות חברתית ולכידות קהילתית. מחקרים רבים בחנו את התועלות של תכניות התנדבות בין־דוריות, הן עבור הזקנים והן עבור בני הנוער הלוקחים בהן חלק. במחקר שסקר למעלה מ-021 תכניות התנדבות בין־דוריות, עבור הזקנים, .)MacCallum et al, 2006( נמצאו תועלות ברורות למשתתפים בתכניות אלה התועלות כללו תועלות אישיות כגון היכולת להתמודד עם מצבים בריאותיים, עלייה כללית ברמת המוטיבציה ושיפור בתפיסת הערך העצמי. כמו כן נמצא, כי לתכניות תועלות חברתיות כגון היכרות וחברות עם אנשים צעירים ויציאה ממצב של בידוד חברתי, והן תועלות קהילתיות כגון שילוב מחדש של אוכלוסיות מודרות והעלאת המודעות להתנדבות בקהילה. ממצאים אלה מתאימים גם לתוצאות של מחקרים מתחום הגרונטולוגיה, שמצביעים על התפקיד החשוב של מערכות יחסים חברתיות ומעורבות קהילתית פעילה לבריאות הפיזית והנפשית עוד נמצא, כי המפגשים בעלי הערך הרב ביותר עם בני נוער הם .)Ryff, 1989( של זקנים אלה שהציעו לזקנים הזדמנויות לייצר מערכות יחסים עמוקות, המתאפיינות בתחושת חיבור .)MacCallum et al, 2006( רגשי עם בני הנוער פעילות התנדבותית בין־דורית מעניקה ממד נוסף, והוא פער הגילים - אשר אינו מהווה חיסרון, אלא יתרון. גמלאים רבים מחפשים את חברת בני הנוער, המעניקה להם חדוות חיים. מצדם, הם תורמים לבני הנוער מזמנם ומניסיון חייהם, ולעתים קרובות אף משמשים עבורם “מורים לחיים”. הפעילות מעצימה ומייצבת את תדמית אוכלוסיית הגמלאים בעיני עצמם ובעיני הדור הבא - לא כקבוצה הנתפסת כחלשה ותלותית, אלא כאוכלוסייה שמהווה חלק חשוב, משמעותי ותורם בחברה הישראלית. הפעילות הבין־דורית מסייעת בהפרכת דעות קדומות, בכך שפעילות המתנדבים הצעירים והמבוגרים משקפת היטב את חיוניותה של הפעילות ההתנדבותית ואת תרומתה הרבה לעיצוב חברה טובה ואנושית יותר (גוטפריד, 3102). עבור בני נוער, תורמת ההתנדבות הבין־דורית לעלייה בערך העצמי, בעלייה בתחושת החשיבות והביטחון העצמי, לנגישות לאנשים מבוגרים בתקופות קשות, לעלייה בתחושת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==