קשר ירוק | מדריך לגינון רב דורי בבתי-ספר ובקהילה

6 קשר ירוק הדורות הקודמים, שנחשפו לפיתוחים הטכנולוגיים הללו רק בבגרותם, לא פיתחו את אותה יכולת למידה מהירה, וניסיונם בהפעלת המכשירים הללו דל באופן יחסי לעמיתיהם, בני הדור הצעיר. מבוגרים רבים אף נרתעים מהטכנולוגיה ופיתוחיה וחוששים מהשימוש בה. כתוצאה מכך, הולך ומתרחב הפער הטכנולוגי בין הדורות שבא לידי ביטוי בתרבות ובשפה שונות. גישור על הפער בימים שבהם הזיקה בין הדורות הופכת חלשה יותר, הולך ומתעצם החשש מפני הזנחת ערכים חברתיים הנולדים מן הקשר הרב-דורי ומן הקיום בסביבה משותפת. ככל שחברי הקהילה, צעירים ומבוגרים כאחד, מנותקים יותר מן החברה שסביבם, כך הולכת ומצטמצמת תחושת השייכות שלהם והערבות ההדדית זה לזה. היום, חשוב מתמיד הצורך למצוא את נקודות הקשר שיסייעו לבסס קרבה בין הדורות ולחזק ערכים של סובלנות וקבלת האחר, סולידריות חברתית, הימנעות מאפליה, מזלזול או מגזענות על רקע גיל. העולם של ימינו מאפשר להשתמש בפער הדורי כיתרון, במקום לראותו כחיסרון. הערכים של בני הדור המבוגר, הידע , ניסיון החיים והחוויות שעברו במשך השנים שעיצבו אותם כקהילה וכאינדיבידואלים, בצד הידע הטכנולוגי של בני הדור הצעיר, יכולתהלמידההמהירה, החשיבה השונה והרוח הצעירה, הםשילוב המאפשר לקבוצה הרב גילאית ללמוד אלה מאלה, להתנסות זה בעולמו של זה, ולאחד כוחות למען מטרה משותפת. חשיבות ההתנדבות כדי לחזק את השייכות, והקשר הערכי של בני הדורות השונים לסביבתם ולקהילתם יש צורך לפעול באופן ממשי. עשייה חברתית באמצעות התנדבות מחזקת בקרב בני הדורות השונים לא רק את תרומתם לסביבה, אלא גם את ערכם העצמי. במחקר שערך “מכון דחף” מטעם ג’וינט ישראל בשנת 0102, נמצא כי הסיבה להתנדבות אצל מרבית בני הנוער, היאשעצם ההתנדבות גורמת להם לתחושות חיוביותשל אושר, אופטימיות, עצמאות, מוטיבציה, וביטחון עצמי ולתחושה של מסוגלות ויכולת. המחקר אף מצא שבני נוער שמתנדבים מעורבים פחות במצבים מסוכנים ובהתנהגויות מסוכנות, ושההתנדבות תורמת לשיפור הישגיהם. גם בגיל המבוגר נמצא משתתפות נהנות מהמפגש הבין דורי. אורט ימי, אשדוד צילום: הדס מוטרו

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==