הקמת יחידות למניעת התעללות בזקנים ודרכי הפעלתן | דוקטור שרה אלון, פאני יוז

מבוא 5
התעללות בזקנים והזנחתם 7
הגדרות 7
היקף התופעה 8
התמודדות עם התופעה 10
הנחת יסוד 10
היחידה למניעת התעללות בזקנים והזנחתם 12
מטרה 12
פעילות להשגת יעדים 13
אוכלוסיית יעד 13
עקרונות 13
הרכב השירות 13
מיקום היחידה למניעת התעללות בזקנים 14
במה עוסקת היחידה למניעת התעללות בזקנים? 16
תהליך הקמת היחידה למניעת התעללות בזקנים 17
שלב ראשון 17
שלב שני 18
שלב שלישי 18
שלב רביעי 19
תקציב 21
פעילות היחידה למניעת התעללות בזקנים 22
התערבות פרטנית 23
התערבות קבוצתית 26
הקמת צוות רב-מקצועי ודרכי עבודתו 31
הגדרה 31
מטרת הצוות 31
הרכב הצוות 31
יתרונות 31
קשיים בעבודת הצוות הרב-מקצועי 32
דרכי עבודה 32
בחירת מקרים לדיון 33
תוצרים מצופים 33
התערבות במישור הקהילתי 34
גיוס וחיזוק שיתופי הפעולה באגף הרווחה 34
קיום פעולות להעלאת המודעות לתופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם 36
מקורות 39
נספחים 41

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==