בערוב יום | מירי ורון

בין ־ יזהר ס׳ ראשית לאחרית ־ התחברות בקצוות הופעתה של היצירה ״מקדמות״ עוררה התרגשות ופליאה משום שבאה לעולם לאחר עשרים ותשע שנות של שתיקה המחבר. הוא אמנם התבטא בערוצים כל שונים אותן לא אבל שנים, הוציא לאור יצירה ספרותית בדיונית. העובדה שהיצירה נכתבה בשלהי של חייו היוצר מאפשרת לה הקפת משרע חיים שלם. שחזור החיים אינו מטרה כשלעצמו. לדעתו של 1 מירון, הוא כאן ״עיקר המיזוג של ההתחלה והסוף, התום והניסיון. זה במיזוג טמון כוחו של העיקרי ׳מקדמות׳, כסיפור החכם ואולי גם המורכב ס׳ של ביותר יזהר״. העובדה שמירון מתייחס אל היצירה המאוחרת כאל החכמה והמורכבת ביותר את מחזירה עיוננו למבוא ולספרו של הוגו מנסטרברג ״כתר החיים״. 2 הוא כזכור, טוען שבערוב ימיו עשוי היוצר להגיע לשיאים יצירתיים דווקא משום שהוא משוחרר ממגבלות שכפה עליו המוניטין שלו ושיוכו הסגנוני. לדעת זו מירון מעין מן ״חזרה היריד״. הוא את משייך הספר לז׳אנר משיק לאוטוביוגרפיה אך ־ שונה ממנה בעליל. זו אינה אוטוביוגרפיה כפשוטה, אלא של ״רצף הבלחות המרוחקות מזו זו של מרחק שנים״(שם). היצירה היא הזאת בעת ובעונה אחת המשך ישיר ליצירת ס׳ יזהר, אשר נקטעה למשך שלושה עשורים - וחידוש שלא כה, עד הופיע טוען הפן מירון. הוא המוכר סגנונו המתאפיין במשפט המתמשך, התיאורי, המתפתל סביב העניין ומשופע במשפטי תנאי, זמן, מצב, מקום וכר. כמו־כן, מופיעים כאן גם הסממנים המובהקים של הפרוזה היזהרית: התמות, העושר הלקסיקלי העצום, התזמור התחבירי הסימפוני, הנטייה לפיתוח ההיגד בצורת נושא ווריאציות חוזרות, גם אך מחדדות ומעשירות. הפן החדש, לדעת הוא מירון, במסגרת התמטית של ״מקדמות״. ״זוהי הפעם הראשונה שמסגרת הסיפור היא היזהרי סיפור אוטוביוגרפי, וליתר דיוק, סיפור ילדותו של המחבר, קדמוניות למן חייו, זיכרונותיו המוקדמים בגיל ועד שנתיים, לעמידתו על סף ההתבגרות״(מירון, שם). יצירה מאוחרת על־פי המודל המופיע במבוא נוטה לעסוק בנושא אוטוביוגרפי מובהק (חזרה אל הילדות) ותעז לו לתת גם מסגרת זה אין כזאת. אומר שיוצרים נמנעים מלעסוק בילדותם במהלך חייהם היצירתיים, אבל בבגרותם יחזרו אל האוטוביוגרפיה שלהם מתוך היבט זה אין אחר: עיסוק בילדות כשחזור סנטימנטלי, או כמטפורה לימי גן־עדן רחוקים, ואי תום ימי ידיעה. בגיל מאוחר אל החזרה היא הילדות ניסיון לחוות את מחדש תחילת יש הדרך. בחזרה זו היוודעות לכך, שמכלול הוא אדם של חייו [75]

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==