בערוב יום | מירי ורון

מקורות ספרים איילי, ). 8791 ( מאיר וואריאציות על נושא הבן שיבח האובד. תל־אביב: דורון, ספריית פועלים. אלתרמן, ; 9391 ( נתן 1961 .) כוכבים בחוץ. תל־אביב: דביר. אלתרמן, ). 5691 ( נתן חגיגת קיץ. תל־אביב: מחברות לספרות. ביאליק, ח״נ והדפסה ראשונה תרצ״ח](תשכ״ה). כל נ. ח. כתבי ביאליק. תל־ אביב: דביר. בן־עזר, ). 5991 ( אהוד ימים של לענה ודבש. פתה־תקווה: מהדורת סטנסיל. ). 0991 ( הלל ברזל, דרכים בפרשנות החדשה. רמת־גן: בר־אילן. ברינקר, האם ). 9891 ( מנחם תורת הספרות אפשרית?. תל־אביב: ספריית פועלים. גיתה, יוהאן וולפג אנג ( 1992 .) ־ מחיי פיוט ומציאות. תרגום יצחק כפכפי, הקיבוץ המאוחד. האפרתי, יוסף ( 1976 .) המראות והלשח. תל־אביב: סימן קריאה והספרות. חלפי, ). 9391 ( אברהם אל מזווית זווית. תל־אביב: יחדיו. חלפי, ). 6891 ( אברהם שירים. תל־אביב: הקיבוץ המאוחד. יונתן, ). 5991 ( נתן רעול הוא פנים הזמן. תל־אביב: ספריית פועלים. יניב, ). 5991 ( טלי ייצוגו ו משמעותו של עול ם הילדו ת. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן. כנסת לזכר ביאליק(תרפ״ח-תרפ״ט). כרך ראשון, תל־אביב. כנסת לזכר ביאליק(תרצ׳׳ח). כרך רביעי, תל־אביב, ). 12 ׳ (עמ כנסת לזכר ביאליק(תש״א). כרך שישי, תל־אביב, ׳ (עמ 10-11 .) ). 5791 ( שרה כץ, האני וגיבוריו בסיפורי דוד שחד. תל־אביב, בן חור. ). 0791 ( צבי לוז, מציאות ואדם בספרות הארץ־י שראלית. תל־אביב, דביר. ). 7991 ( צבי לוז, שירת ־ ראב אסתר מונוגרפיה. תל־אביב: הקיבוץ המאוחד. מגן, ). 4991 ( מירה כפתורים רכוסים היטב. ירושלים: כתר. ). 1991 (דן מירון, אימהות מייסדות, אחיות חורגות. תל־אביב: הקיבוץ המאוחד. מירון, דן(תשכ״ב). ארבע פנים בספרו ת העברית ב ת ימינו. ירושלים־תל־אביב: שוקן. ם׳ יזהר ( 1945 ; 1978 .) בפאתי נגב. תל־אביב: הקיבוץ המאוחד. ם׳ יזהר ( 1950 .) ששה סיפורי קיץ. תל־אביב: ספריית פועלים. ס׳ יזהר ( 1959 .) ברגלים יחפות. ירושלים: ספרי תרשיש, הקיבוץ המאוחד. [168]

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==