Next Page  6 / 8 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 8 Previous Page
Page Background

אם הגעתם בנוחות ל- 03 נקודות בשבוע במשך תקופה של ארבעה שבועות,

תוכלו לעבור לרמה הבאה

כדי להקל עליכם ולסייע לכם לארגן את ההליכה ולמדוד את ההישגים שלכם ניסחנו

טבלת "ציונים". על פי הטבלה הזאת רצוי להגיע למינימום של 03 נקודות בכל שבוע.

מתחילים

השתדלו להתחיל בהליכה שתמשך 01 - 51 דקות ליום, 3 - 4 פעמים בשבוע.

העניקו לעצמכם נקודה אחת עבור כל 2 דקות הליכה.

רמת ביניים

לכו מינימום 51 - 02 דקות ביום ארבע פעמים בשבוע.

העניקו לעצמכם נקודה אחת עבור כל שלוש דקות הליכה.

הקפידו על הליכה ברמה של "קושי קל".

מתקדמים

צאו להליכה של לפחות 02 - 03 דקות ביום, ארבע פעמים בשבוע או יותר. העניקו

לעצמכם נקודה אחת עבור כל ארבע דקות הליכה. הקפידו על הליכה ברמה של

מאמץ של "קושי קל".

לצורך מעקב אחרי התקדמותכם רשמו את משכי ההליכה בטבלה:

טבלת הישגים

שבוע 1

ציון

שבוע 2

ציון

שבוע 1

ציון

שבוע 1

ציון

יום א'

יום א'

יום א'

יום א'

יום ב'

יום ב'

יום ב'

יום ב'

יום ג'

יום ג'

יום ג'

יום ג'

יום ד'

יום ד'

יום ד'

יום ד'

יום ה'

יום ה'

יום ה'

יום ה'

יום ו'

יום ו'

יום ו'

יום ו'

שבת

שבת

שבת

שבת

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ