Table of Contents Table of Contents
Next Page  XII / 149 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page XII / 149 Previous Page
Page Background

פתח דבר

שבע שנים עבדה נעמי פייל, עובדת סוציאלית קלינית, עם זקנים בריאים בעלי כושר

ומעלה

80

, התחילה לעבוד עם בני

1963

התמצאות במרכזים קהילתיים ורק אז, בשנת

שסבלו מהפרעות בהתמצאות בדרגות שונות. עולם חדש נחשף בפניה, עולמם של זקנים

חולי אלצהיימר ודמנציות אחרות. באותה תקופה החלה לפתח שיטה משלה כדי לסייע

לאנשים זקנים בהתמודדות עם חוסר התמצאות, שלעתים הוא חלק מתהליך ההזדקנות.

התיקוף על פי נעמי פייל הוא "להכיר ברגשותיו של אדם ולומר לו שהם נכונים...

בשיטת התיקוף משתמשים באמפתיה כדי לכוון את הלב למציאות הפנימית של הזקן חסר

ההתמצאות ולהסתגל אליה."

שיטת התיקוף משלבת גישה חיובית ואוהדת לזקנים החולים עם טכניקות נוספות

לשפר את מצבם. הטיפול בחולי אלצהיימר בשיטה זו יכול להיעשות בבית או במוסד,

והוא מתאים לחברה המעודדת הזדקנות בקהילה ופועלת ללא ליאות לשפר את התקשורת

בין מטפלים ומטופלים.

ספר זה, ראשון משלושה ספרים המתמקדים בשיטה ובדרכי הטיפול שהיא מציעה,

על ידי ויקי דה קלרק-רובין,

2003

נכתב על ידי מפתחת השיטה נעמי פייל ועודכן בשנת

שאף הדריכה אנשי מקצוע מטפלים בחולי אלצהיימר במרכז גליקמן להשתלמות והדרכה

של אשל בתל השומר. ויקי דה קלרק-רובין היא מומחית מוסמכת בטיפול בשיטת התיקוף

ומנהלת המכון להכשרת מטפלים בשיטה באירופה.

עם פרסום הכרך הראשון של סדרת ספרי התיקוף, אנו גאים להציג גישה טיפולית

זאת שהיא חדשנית ומקורית ואנו מקווים לקדם את הטמעתה בישראל. בכך אנו מצטרפים

מקומות ברחבי ארצות הברית, קנדה, אירופה ואוסטרליה העובדים על פי שיטה זו.

30,000-

ל

מחלת האלצהיימר מוגדרת כבר על ידי אנשי מקצוע בפרסומים שונים בעולם כמגיפה. השיטה

המוצגת כאן אינה שוללת שיטות ותפיסות טיפול אחרות והיא משקפת היטב את המאמץ

של אשל ושותפיה לקדם כל תכנית שנועדה להקל על אלפי החולים ועל בני משפחותיהם.

יוסי היימן

מנכ"ל אשל