Table of Contents Table of Contents
 149 / 149 Previous Page
Information
Show Menu
149 / 149 Previous Page
Page Background

שיטת התיקוף משלבת גישה חיובית ואוהדת לזקנים החולים עם טכניקות נוספות

לשפר את מצבם. הטיפול בחולי אלצהיימר בשיטה זו יכול להיעשות בבית או במוסד,

והוא מתאים לחברה המעודדת הזדקנות בקהילה ופועלת ללא ליאות לשפר את

התקשורת בין מטפלים ומטופלים.

"תיקוף, שיטת פייל" הוא ראשון משלושה ספרים המתמקדים בשיטה ובדרכי הטיפול

שהיא מציעה. הספר נכתב על ידי מפתחת השיטה, נעמי פייל ועודכן על ידי ויקי דה

קלרק-רובין, שאף הדריכה אנשי מקצוע מטפלים בחולי אלצהיימר במרכז גליקמן

להשתלמות ולהדרכה של אשל בתל השומר. דה קלקרק-רובין היא מומחית מוסמכת

בטיפול בשיטת התיקוף ומנהלת המכון להכשרת מטפלים בשיטה באירופה.

עם פרסום הספר וקידום שיטת הטיפול הזאת, ג'וינט ישראל אשל ושותפיה מצטרפים

למקומות רבים אחרים ברחבי ארצות הברית, קנדה, אירופה ואוסטרליה העובדים על

פי שיטת התיקוף.

212846

מק"ט

978-965-7073-66-7

ISBN