הפוליטקה של הזיקנה | יצחק בריק

מבוא: הגיל הפוליטי של הזיקנה זה בספר עולה בישראל לראשונה הדיון בפוליטיקה של הזיקנה. הורתו בשיחה ד״ר בין יצחק בריק ערב לביני בחירות 1999 . ניסינו אז להעריך את סיכויי הצלחתה של רשימת הגמלאים שניסתה להיבחר לכנסת ,51ה־ לאחר שכמה חודשים קורם זכו לכן, הגימלאים בהישג מרשים בבחירות למועצות העירוניות בכמה רשויות מקומיות. לא שיחתנו היתה מפלגתית היא אבל היתה פוליטית. קיים קושי להגדיר היכן מתחילה הזיקנה. פרום׳ מריאן רבינוביץ, בספרו אד ם של גילו (עם עובד, 1985 ) הזים, מבחינה אינטלקטואלית ומחקרית, את ההגדרה השרירותית כי הזיקנה מתחילה ״פתאום״ כפי 56 בגיל שקבעו האיגודים המקצועיים בגרמניה בתחילת המאה שעברה. זו, גיל הגדרת משלחת יום מדי אלפי אנשים שתאריך הולדתם הוא ״היום הקובע״ לפרישה ממקום העבודה לעוד עשרים שנה, ואולי יותר, של אזרחות ממדרגה שנייה. כאשר נקבע גיל הפרישה היה הוא סביר ביחס לתוחלת החיים והנסיבות הפוליטיות 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==