הפוליטקה של הזיקנה | יצחק בריק

יוסף קטן תהליכי ההפרטה במערכת שירותי הרווחה - לזקנים מצב תמונת ולקחים ראשונים מבוא אחד הנושאים העיקריים הניצבים במרכזו היום סדר של הציבורי בישראל הוא רעיון ההפרטה שמשמעה העברת בעלות מידי הממשלה לידי חברות פרטיות־עסקיות הפועלות על־פי עקרונות ״כלכלת השוק״. זה רעיון מוזכר אמנם בעיקר בהקשר להפרטה של חברות ממשלתיות כמו ״מקורות״ ק״, בז י" אך בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההתעניינות בהחלת על גם זה רעיון ארגוני־שירות חברתיים המשתייכים למגזר הממשלתי. ההפרטה אינה תופעה חדשה וחריגה בזירת השירותים החברתיים בישראל, ואותותיה ניכרו זה מכבר בתחו מי שירות שונים, אלו כולל המיועדים לאוכלוסייה הזקנה. רבים מהשירותים החברתיים שהממשלה מחויבת לספק בתוקף או החוק, מעוניינת להעניק לאוכלוסייה, מסופקים כיום באמצעות ארגונים לא־ממשלתיים. אלה כוללים ארגונים וולונטריים או מוסדות ללא רווח כוונת (מלכ״רים) המשתייכים למגזר השלישי, וארגונים עסקיים המשתייכים למגזר הפרטי. בשנים האחרונות חלה האצה גוברת בתהליך ההפרטה ובתפיסתם של חוגים כלכליים ופוליטיים שונים הרואים אותה כמתכון לתיקון ליקויים של מערכת השירותים החברתיים שכיום המדינה בה ממלאת תפקיד מרכזי. אימוץ רעיון ההפרטה והחלתו על השירותים החברתיים מאפיין כל את כיום ״מדינות הרווחה״. הוא אחד את מהווה ממרכיביו המרכזיים של הקונסנזוס הקובע את צביונה של הרצוי ״מדינת הרווחה״ וההולך ומתגבש בשנים האחרונות. מרכיבים נוספים של קונסנזוס זה כוללים: הדגשת אחריות הפרט לרווחתו, צמצום בחקיקה החברתית, הגברת המי מד הסלקטיבי בהקצאת שירותי 77

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==