הפוליטקה של הזיקנה | יצחק בריק

אלישבע סדן העצמה, זיקנה ואנשים זקנים בעשורים האחרונים אנו עדים להיעלמותם של האנשים הזקנים, ובמקומם להופעת הקשישים, המבוגרים, בני הגיל השלישי, אנשי גיל הזהב. השמות החדשים מבטאים את החשש מהזיקנה ואת הרצון לשכוח ולהרחיק את קיומה. של כינויה הזיקנה בשמות משונים לא את שינתה היחס לזקנים ולא היטיבה את מצבם החברתי. להיפך, ככל שהשמות הפכו מנומסים וצעירים יותר, כך הידרדרה איכות של חייהם הזקנים עצמם. יחד עם הכחשת השם, מוכחשים גם הצרכים האמיתיים והשירותים הנחוצים לאנשים זקנים. יש בינינו כאלה החושבים שנביא תועלת כאשר נצביע כך על שאנשים זקנים ״תורמים לחברה״, ובהזדמנות גם זאת נוכיח הם במה תורמים וכיצד הם יכולים לתרום. דברים לא זאת ברוח יופיעו כאן. אנשים זקנים (ונשים זקנות), כל כמו קבוצת אוכלוסייה, יוצרים את החברה בעצם אם בה. קיומם על מוטל מי שהו להסביר את תרומתם לחברה ולהצדיק את הם אלה הרי קיומם, מקבלי ההחלטו ת וקובעי המדיניות בתחום הזיקנה, גם כמו נותני השירותים השונים לאנשים זקנים. .עם זאת, כל על אזרח ואזרחית בחברה, מי כולל לגיל שהגיעו הזיקנה, מוטלת האחריות להשתתף בעיצוב החברה הם שבה חיים. עיקר המעמסה המוטלת על האזרחים בחברה - צעירים, מבוגרים וזקנים היא - מעמסת האחריות לשינוי מצבם באמצעות השתתפות דמוקרטית פעילה ובהשפעה על הסביבה המשפיעה על חייהם. אולם בשל של הזנחה שנים בתחום יצירת חברה אזרחית, ניתן לא לצפות כי יקומו ארגונים קהילתיים ויופעלו רשתות חברתיות ללא התערבות ממסדית. יש לכן, להפנות את התביעות ליצירת ההשתתפות הפעילה אל הממסד נותן השירותים. על קובעי המדיניות ומעצבי השירותים לדאוג במסגרת חבותם לציבור ( Accountability ) את לשתף מקבלי השירותים בקבלת ההחלטות, ולהפעילם ביצירת המבנים הארגוניים החשובים לחייהם. בתפקיד המקצועי מי של שאחראים על שירותים לזקנים צריך לכלול את עידוד הזקנים להשתתף, להשמיע קול ולהשפיע בעניינים החשובים , 7991 ( להם Beresford & Turner .) 51

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==